Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 6 Nr. 7, 22 juni 2015
publicatiedatum 22 Jun 2015
Onderteken petitie voor ruilen

De VSA enquête wijst uit dat meer dan 500 kinderen alsnog naar hun school van 1e keus zouden kunnen als kinderen hun plekken zouden mogen ruilen. En dan zijn er ook nog verbeteringen mogelijk doordat kinderen na ruilen hoger op hun voorkeurslijst komen (bijv. van 5 naar 2). Ruilen zou de schade van de nieuwe loting aanzienlijk beperken.

VSA vindt dat de schoolbesturen in hun systeem alle ruilmogelijkheden in kaart moeten brengen en de betrokken kinderen/ouders vervolgens een vrijblijvend ruilaanbod zouden moeten doen.

Wij vragen u om hier de petitie te ondertekenen .

NB iedereen kan de petitie ondertekenen. Ook als u wel tevreden bent met uw eigen plaatsing, kunt u zich solidair tonen met minder gelukkige loters.

Wij steunen van harte het kort geding dat dinsdag dient bij de rechtbank Amsterdam om ruilen mogelijk te maken, maar we hopen dat de schoolbesturen voor die tijd een toezegging doen. Uw handtekening onder de petitie kan helpen hen zover te krijgen.

Grootste mismatch op HAVO
Een nadere analyse van onze enquête wijst uit dat de grootste aanbodproblemen wederom op de HAVO zitten.

In onderstaand grafiek zie je per schoolniveau hoeveel procent van onze respondenten op hun school van voorkeur is geplaatst. Voorbeeld: bij HAVO is 39% geplaatst op school van 1e voorkeur, 55% op school van 1e of 2e voorkeur etc.

Terwijl OSVO in het Parool aangeeft dat door de opwaardering 5 extra VWO klassen nodig waren waarvoor geen schoolruimte was, geven onze cijfers aan dat het probleem zich vooral op HAVO en HAVO VWO niveau voordoet.

Je ziet het probleem op HAVO niveau ook terug in het lage aantal mogelijke ruilen in onze enquête: 8 ruilen, 16 leerlingen ten opzichte van 178 HAVO leerlingen= 9%, dit ligt bij de andere niveaus beduidend hoger: VWO Atheneum 15%, HAVO VWO 18% en VWO Gymnasium 21%.

Ouders aan het woord in gemeenteraad
Ouders moesten heel lang wachten voor ze iets mochten zeggen in de gemeenteraad van donderdag 18 juni. Maar uiteindelijk kwamen ze wel aan het woord en presenteerden scherp de rare uitwassen van het nieuwe loten:

      
 • Als je met veel zorg een school hebt uitgezocht met extra aandacht voor jouw dyslectische kind, waar kan je heen als je willekeurig elders bent geplaatst?
 •     
 • Als de school waar de loterij je heeft geplaatst onomwonden zegt dat ze jouw kind niks te bieden hebben. Wat dan?
 •     
 • Als de schoolbesturen je zeggen dat je maar naar een school moet zoeken buiten de stad.
 •     
 • De volledige registratie staat hier, na 3:49,20

Het toonde weer hoe belangrijk het is dat betrokkenen zelf aan het woord komen. Pas dan wordt bijvoorbeeld zichtbaar hoezeer de bedenkers van het systeem de waarde van zelfbeschikking hebben onderschat.

VSA bracht een lange lijst vragen in en deed mondeling vijf concrete verzoeken aan de gemeenteraad en de wethouder:

      
 1. los de schrijnende gevallen op;
 2.     
 3. sta ruilen toe – (zie boven);
 4.     
 5. gebruik de opgegeven voorkeuren in het systeem om het onderwijsaanbod nu wel bij te gaan stellen;
 6.     
 7. roep de verantwoordelijke bestuurders publiekelijk ter verantwoording, in de gemeenteraad;
 8.     
 9. zorg dat ouders voortaan ook vooraf kunnen meepraten over het onderwijsaanbod en de manier waarop dat verdeeld wordt.

Helaas werd het debat verschoven naar dinsdag 23 juni in de avond, maar wethouder Kukenheim deed nog wel een serieuze poging de ouders een hart onder de riem te steken.

VSA forum breekt alle records
Als we nog een maatstaf zoeken om de omvang van het lotingleed te bepalen: de stroom bijdragen op ons forum zijn daarvan een voortdurend bewijs. Complimenten voor de VU onderzoekers achter het systeem die het gesprek vrolijk aangaan!

Schoolbestuurders die met ouders van gedachten zouden willen wisselen, zeer welkom.

Onderstaand enkele rake berichten op het forum:

      
 • “Er is niks mis en tegen niemands belang om uit te zoeken wie er willen en kunnen ruilen. Daarbij kan er zelfs rekening gehouden worden met die ranglijst. Dat is overigens een lijst waar op geen enkele manier rechten aan ontleend kunnen worden. 

      De drukdoenerij erover (heilig zelfs) in combinatie met dat gewicht dat telkens maar aan dat lotnummer gegeven wordt, laat trouwens eens te meer zien dat het lotnummer belangrijker is dan de voorkeur.


      Dat de zin "Zo krijgen alle leerlingen een plek zo hoog mogelijk op hun voorkeurslijst" een loze belofte is.”
 •     
 • “Als het goed was verteld, ook aan de schoolbesturen en in de media - reeds geplaatste leerlingen op een school zonder overtekening zullen verstoten worden door andere leerlingen op basis van hun lotnummer, niet van hun voorkeur - dan was het systeem er niet door gekomen.”
 •     
 • "Dit forum maakt ouders bewust, iets weerbaarder en het forum is in zijn hoedanigheid met alle reacties (negatief of positief) al een argument tot een volledig heroverweging van de plaatsing van kinderen op het voortgezet onderwijs."

Extreem veel in het nieuws
Wij vonden de beste bijdrage die van Dorothé Duijves als ingezonden stuk in NRC . Een uitstekende schets van zowel de zoektocht naar goed onderwijs voor je kind als van de wonderlijke machinaties van het onderwijssysteem dat daarin onvoldoende weet te voorzien. Verder verscheen er veel te veel om op te noemen, toch een kleine greep:

Wat opvalt in sommige nieuwsberichten is dat ze de intenties van ouders in twijfel trekken. Ouders die goed onderwijs voor hun kinderen willen, lijken op voorhand al verdacht. Waarom is dat eigenlijk?

OSVO installeert Matchingcommissie
Schoolbesturenvereniging OSVO heeft een matchingcommissie in het leven geroepen die alle problemen moet oplossen die niet door haar helpdesk matching kunnen worden behandeld.

De commissie matching heeft vier pagina’s aan reglement meegekregen dat er ingewikkeld uitziet, maar laat u daardoor niet afschrikken. Een mail aan: secretariaat@verenigingosvo.nl moet het gewoon doen.

Maar let op: woensdag 24 juni 2015 is de deadline voor een verzoek. Bovendien geeft de commissie weer alleen maar advies – wie er besluiten neemt, blijft weer lekker vaag.

OSVO geeft alvast de uitkomsten van de evaluatie
Vooraf was het nooit nodig om met ouders te spreken. Maar nu de nood aan de man is, willen ze ouders betrekken bij de evaluatie. Geheel in stijl formuleert OSVO wel alvast de conclusies van die evaluatie: “Over het geheel genomen pakt het nieuwe systeem gewoon rechtvaardiger uit ”.

Donaties welkom: steun VSA
Zolang wij geen rechtszaken voeren, zijn de kosten van VSA bescheiden. Maar niet nul. Wij danken u zeer voor uw bijdrage.

Volg VSA op twitter
Samen staan we sterker: volg ons op twitter en zegt het voort!

TEKEN DE PETITIE


Content Management Powered by CuteNews