Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


Asscher vindt uitlotingen zeer onwenselijk
publicatiedatum 10 Feb 2012
Schoolbesturen  stevenen weer af op plaatsgebrek en loten
Mede onder druk van VSA wordt er eerder en  beter geteld of er wel genoeg plek zal zijn voor alle groep 8 kinderen in het  Voortgezet Onderwijs komend jaar. De tellingen worden gedaan door van alle  basisschoolkinderen in Amsterdam het voorlopige advies te inventariseren.  Kinderen van buiten de stad jaarlijks ongeveer duizend - worden niet geteld,  zodat er toch een behoorlijke onzekerheid blijft.

Tellingen wijzen uit dat er dit jaar veel te weinig  HAVO en VMBO-t plaatsen zullen zijn. Let wel: het gaat hier niet om plaatsen op  scholen die veel leerlingen trekken, maar om het totaal. Wethouder Lodewijk Asscher  heeft de schoolbesturen opgeroepen actie te ondernemen, lees hier zijn brief.

VSA vraagt  Tweede Kamer om wetswijziging
VSA ziet bij schoolbesturen weinig belang om  ‘structureel in te spelen op de vraag van leerlingen en ouders’ (zoals de  wethouder in zijn brief verlangt). Daarom heeft VSA de Tweede Kamercommissie  voor Onderwijs gevraagd initiatief te nemen om de wet te wijzigen. Lees hier de volledige brief van VSA aan de  Kamer.

VSA steunt  initiatief Spinoza Lyceum
Nieuwe initiatieven in Noord (Hyperion) en in Zuid-Oost  (Exellius) helpen om het onderwijsaanbod te verbeteren, maar met name in Nieuw  West blijven dit soort initiatieven achter. Na jaren onderhandelen begint duidelijk  te worden dat het de besturen van Comenius Lyceum (Amarantis Onderwijsgroep) en Hervormd Lyceum West (Cedergroep) niet lukt om samen een nieuw initiatief van de grond te krijgen.

Het Spinoza  Lyceum (zelfstandige school)  is de eerste school onder de populaire scholen die haar  verantwoordelijk neemt en de mogelijkheden onderzoekt om een tweede Spinoza in  West te beginnen. VSA steunt dit initiatief van harte.

Helaas is het nog wel zo dat de andere  schoolbesturen er mee in moeten stemmen, daarom vinden wij dat de Wet moet veranderen. Voor nu hoopt VSA dat druk van ouders en gemeente toch voldoende kan  helpen om een Spinoza in West te realiseren.

Nieuwe  scholen zijn beter dan een slot op de oude
Gemeenteraadslid Marjolijn Moorman (PvdA) is  voorstander van een slot op scholen in  Centrum en Zuid. In een goed bezocht debat  mocht VSA aan de PvdA achterban uitleggen waarom ouders het hier niet me eens zijn. Een greep uit onze  argumenten: het slot op centrum en zuid maakt het een school als het St  Nicolaas mogelijk VWO-kinderen te selecteren voor zijn HAVO, het slot op  centrum en zuid houdt zwakke scholen buiten de ring zwak, het slot op centrum  en zuid beperkt de mogelijkheden van kinderen in West om hogerop te komen.

VSA roept scholen op tot transparantie
Scholen zijn  niet allemaal duidelijk over het aantal nog beschikbare plaatsen.  VSA vindt dat dit toch wel het minste is waar  leerlingen en ouders recht op hebben en heeft alle Amsterdamse VO-scholen  gevraagd actuele inschrijvingen op hun website bij te houden.

Ook wij zullen  op onze website  het aantal inschrijvingen en  beschikbare plaatsen per school bijhouden. Scholen die geen gehoor geven aan  onze oproep, zullen wij ook op onze website vermelden.

VSA heeft een zusje!!
Vrije Schoolkeuze Zeist is een initiatief van ouders in Zeist  met precies dezelfde doelstellingen als VSA: ook zij wensen dat scholen  ophouden met loten en in plaats daarvan hun aanbod beter aan laten sluiten bij  de wensen van ouders en kinderen.

Lotingproblemen  zijn er niet alleen in Amsterdam: in steeds meer gemeenten ontdekken  schoolbesturen de aantrekkingskracht van loten. Vandaar onze oproep voor wetswijziging, we hopen dat steeds meer ouders  zich zullen verenigen.

Help mee VSA te vermenigvuldigen
Als we met  meer ouders zijn, staan we sterker. U kunt meehelpen, bijvoorbeeld door ouders van  uw basisschool deze brief door te  sturen. U kunt ook helpen met leden werven via twitter, of door de bijlage rond te sturen  in uw kennissenkring, sportvereniging, muziekschool, enz.

Retweet VSA
Scholen en  gemeente hebben druk van ouders en kinderen om te weten wat wij echt belangrijk  vinden. Help dus mee, sluit u aan bij de almaar  groeiende groep ouders die willen dat er ook voor hun kind een goede school is. Deel uw ervaringen op ons forum en stuur onze  tweets door naar al uw followers.

Graag wensen  we alle Citotoetsers succes!!

Hartelijke  groet,

Krijn van  Beek
Voorzitter Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam


Content Management Powered by CuteNews