Wie zijn wij
Petities.nl
stemwijzer
De oprichters van de Stichting VSA zijn betrokken, ervaringsdeskundig en brengen zekere professionele kwaliteiten mee om de doelstellingen van de Stichting te kunnen dienen.
Krijn van Beek
Vader van een dochter die in 2009 de uitvoering van de kernprocedure inclusief uitloting heeft meegemaakt en die thans op een VO school zit. Krijn heeft ook een zoon die in 2010 de uitvoering van de kernprocedure heeft meegemaakt en die thans op een VO school zit. Krijn is directeur strategie bij het ministerie van Justitie, voor meer informatie over Krijn klik ‘hier’.
Elisabeth Bootsma
Moeder van vier zonen. In 2011 en 2013 kwamen haar oudste twee zonen na loting terecht op hun favoriete school. Haar derde zoon werd in 2016 na de centrale loting en matching uitgeloot voor alle scholen waar hij naartoe wilde, hij gaat nu naar een school buiten Amsterdam " Vrijheid van onderwijs is een grondrecht". Haar jongste zoon zit nog op de basisschool. Elisabeth is senior supervision officer financiële markten, meer informatie klik hier‘hier
Jeroen Buma
Vader van een dochter en twee zonen. Dochter heeft in 2017 op basis van systeem van loting en matching een plek gekregen op een VO school naar wens. Heeft als ‘ophoger na CITO-eindtoets’ wel een valse start doordat onderwijs op passend niveau niet meer kon worden aangeboden. De twee jongens krijgen de komende jaren ook te maken met de kernprocedure in Amsterdam Jeroen is partner bij een organisatie adviesbureau in Hilversum
Ian Macdonald
Vader van twee dochters en twee zonen. In 2017 is zijn oudste kind samen met 16 andere Amsterdamse leerlingen uitgeloot voor alle 12 middelbare scholen op haar voorkeurslijst. Na twee maanden actie voeren tot in de rechtszaal is het meisje uiteindelijk toch geplaatst op een passende school in de hoofdstad. Ian is programmeur en systeembeheerder van beroep, maar heeft de handen tegenwoordig vol met het vaderschap van zijn vier kinderen.
Dominique Colen
Moeder van 2 zoons. In 2018 kwam de oudste door ongelukkige loting op de school die op plek nr 9 stond. Dat geeft niets meer met voorkeur te maken. Zo ben ik bij VSA betrokken geraakt. VSA weet de denkkracht van ouders te bundelen tegen een systeem dat ik uit de grond van mijn hart afkeur. Ik draag er graag aan bij. Dominique is kunsthistorica.
Jan Smit
Vader van een zoon en dochter. In 2019 hadden wij een ongelukkige hand in de VO-loting en kwamen zo op de laatste keuze. Door de opvang van Stichting VSA en goede samenwerking met andere gedupeerde ouders is het uiteindelijk gelukt om middels de reservelijst op de school van aanmelding te komen. Jan is general partner van een venture capital fonds.
Oprichters/ oud bestuursleden: Cas Bijlholt, Kees Jongsma