Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


Opnieuw grote tekorten bij inschrijving VO
publicatiedatum 19 Mar 2012

Eindstand  inschrijvingen eerste ronde
Volgens de op dit moment beschikbare gegevens zijn er  824 overinschrijvingen verspreid over 18 scholen, een triest nieuw record.

Het grootste tekort zit op HAVO-niveau (226  HAVO/VMBO-t, 115 HAVO en 230 HAVO/VWO). Klik rechts boven op " Stand van inschrijvingen".

De scholen en de gemeente overleggen woensdag  om de gebleken mismatch zoveel mogelijk op te lossen zonder loting. Als er  niets gebeurd zullen ruim 2300 kinderen gaan loten voor toegang tot onderwijs.

VSA spreekt donderdag met betrokken partijen  en zal voor het weekend een Update rondsturen om alle ouders en kinderen te  informeren over de stand van zaken.

Opvallende  zaken
  Investeren helpt: de tekorten in het VWO zijn  voor het eerst niet verder gegroeid. Het in april 2011 aangekondigde Hyperion bijvoorbeeld  toont met 134 inschrijvingen aan hoe gewenst zulk initiatief is om het aanbod  meer in lijn met de vraag te brengen.

Op HAVO-niveau ontbreekt tot op heden ieder  initiatief om het aanbod meer in lijn met de vraag te brengen. VSA pleit dringend  voor oprichting van een extra HAVO voor komend schooljaar om de ergste nood te  kunnen lenigen.

Het IJburg College is op alle niveaus fors  overschreven. Kinderen die hier uitgeloot dreigen te worden zouden wel eens zeer  grote reisafstanden en -tijden kunnen krijgen wegens gebrek aan alternatief in  de buurt.

Op het Caland Lyceum hebben zich voor VWO en  HAVO/VWO-niveau in totaal 352 kinderen gemeld. Dat is 179 meer dan in de  schoolgids gepland.

Help mee VSA te vermenigvuldigen
  Als we met  meer ouders zijn, staan we sterker. U kunt meehelpen, bijvoorbeeld door ouders van  uw basisschool deze brief door te  sturen. U kunt ook helpen met leden werven via twitter, of door de bijlage rond te sturen  in uw kennissenkring, sportvereniging, muziekschool, enz.

Retweet VSA
Scholen en  gemeente hebben druk van ouders en kinderen om te weten wat wij echt belangrijk  vinden. Help dus mee, sluit u aan bij de almaar  groeiende groep ouders die willen dat er ook voor hun kind een goede school is. Deel uw ervaringen op ons forum en stuur onze  tweets door naar al uw followers.

Hartelijke  groet,

Krijn van  Beek
Voorzitter Stichting  Vrije Schoolkeuze Amsterdam


Content Management Powered by CuteNews