Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 2 Nr. 11, 19 juli 2012
publicatiedatum 19 Jul 2012

Wethouder  maakt werk van toegang tot goed onderwijs
  Vlak voor het einde van het schooljaar hebben  we  uitgebreid gesproken met wethouder  Asscher. We kregen  een welwillend oor  voor suggesties om de inschrijving transparanter te krijgen, voorrang te  beperken tot de eerste inschrijvingsweek (opgenomen in de nieuwe kernprocedure),  ouders van buiten te laten bevestigen dat ze zich maar bij één school aanmelden,  prognoses van aantallen leerlingen verder te verbeteren en samen op te trekken  om de stichtingsmogelijkheden van scholen in Amsterdam te verruimen.

De wethouder hoopt in het najaar aan  ambtswoningoverleg te wijden aan de ontwikkeling in het voortgezet onderwijs op  middellange termijn. Dan zouden ook verdere ideeën kunnen ontstaan hoe om te  gaan met scholen die te weinig leerlingen trekken. Maar wellicht belangrijker: wij   denken  dat daar een basis worden gelegd voor een echte visie op de  ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Amsterdam.

De wethouder maakte VSA complimenten. In het  algemeen omdat het helpt als ouders laten zien dat ze goed onderwijs belangrijk  vinden. In het bijzonder voor bijvoorbeeld het lotingprotocol, een voorstel van  VSA dat de scholen overigens snel en goed hebben opgepakt.

Schoolkeuze onderzoek
  Een aantal actieve ouders ( vooral van de medezeggenschap van openbaar onderwijs aan  de amstel )  hebben samen met de gemeente en met enige hulp van OCO en  VSA een uitgebreid schoolkeuze onderzoek  gedaan.

Vrolijke  vakantie!
  Alle ouders,  veel dank voor het steunen van  onze  inspanningen voor beter en beter toegankelijk voortgezet onderwijs in  Amsterdam! Alle kinderen die nu naar het voortgezet onderwijs gaan: heel veel  plezier op je nieuwe school!
 
  In september  gaan we weer verder, voor nu, vrolijke vakantie!

Hartelijke  groet,

Krijn van  Beek
  Voorzitter Stichting  Vrije Schoolkeuze Amsterdam


Content Management Powered by CuteNews