Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 3 Nr. 1, 20 november 2012
publicatiedatum 18 Jan 2013

We gaan toch niet weer loten!

Stichting VSA heeft afgelopen jaar met vreugde gezien dat meer aanbod er wel degelijk toe leidt dat scholen minder kinderen uitloten. VSA vindt het dan ook zonde dat gemeente en OSVO energie steken in andere lotingmethodiek.

Investeer eerst in meer en beter aanbod! Dat is hard nodig gezien de groeiende Amsterdamse bevolking. Daarnaast kunnen OSVO en de stad de grootste ongelijkheid bestrijden, namelijk dat kinderen van buiten de stad op meer scholen tegelijk kunnen meeloten. De wethouder heeft beloofd een brief te sturen, die staat nu op het boodschappenlijstje van zijn opvolger Pieter Hilhorst.

Nieuwe en zeer gewenste school: 29 november

Op 29 november opent het Tweede Calandlyceum feestelijk de deuren. In de praktijk is de nieuwe school al sinds september in bedrijf. VSA feliciteert alle Calanders van harte!Werk aan de winkel voor nieuwe wethouderVlak voor het einde van het schooljaar hebben we uitgebreid gesproken met wethouder Asscher. We kregen een welwillend oor voor suggesties om de inschrijving transparanter te krijgen, voorrang te beperken tot de eerste inschrijvingsweek (opgenomen in de nieuwe kernprocedure), ouders van buiten te laten bevestigen dat ze zich maar bij één school aanmelden, prognoses van aantallen leerlingen verder te verbeteren en samen op te trekken om de stichtingsmogelijkheden van scholen in Amsterdam te verruimen.

Nu treedt een nieuwe wethouder aan. We hopen in Pieter Hilhorst net zo’n constructieve wethouder te krijgen, want er is nog veel werk te verzetten om het Amsterdamse onderwijsaanbod aan te laten sluiten op de vraag vanuit de bevolking.

Scholen tegen nieuwe scholen

VSA probeert in Den Haag de wet op het voortgezet onderwijs aangepast te krijgen. Zodat scholen niet langer de enige partij zijn die mogen bepalen of er nieuwe scholen komen.

Amstelveen illustreert het belang van onze lobby: een initiatief voor een nieuwe school in Amstelveen wordt vanzelfsprekend geblokkeerd door het bestaande aanbod.

Kernprocedure met een aantal verbeteringen

‘Kernprocedure’ is het codewoord voor ouders met kinderen in groep 8. Het is de wonderlijke benaming van de regels voor de overgang naar de middelbare school. Je kan ze hier lezen

Hierboven werd al een paar verbeteringen genoemd ten opzichte van de editie van vorig schooljaar. We kunnen ook nog melden dat kinderen alleen nog in de eerste inschrijvingsweek gebruik kunnen maken van hun voorrangsrecht. VSA denkt dat dit voor kinderen zonder voorrang een eerlijker beeld levert als een school dreigt te gaan loten.

Zegt het voort!

VSA heeft elk jaar een nieuwe doelgroep 8 van ouders en kinderen die voor het eerst geconfronteerd worden met afgeknepen aanbod, met lotingen, etc. Ook hun belang dienen wij graag.

Stuur deze update dus door aan andere ouders in groep 8. Volg ons op twitter.

Content Management Powered by CuteNews