Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 3 Nr. 2, 20 januari 2013
publicatiedatum 20 Jan 2013

Schrikbarende  rapportcijfers voor Amsterdam scholen
VSA zet zich in voor keuzevrijheid van  voldoende niveau. Het overzicht dat prof. Jaap  Dronkers maakte voor de Volkskrant maakt  zichtbaar dat het Amsterdamse voortgezet onderwijs een enorm kwaliteitsprobleem  heeft.

Het Amsterdamse onderwijs loopt als geheel sterk  achter in kwaliteit bij de rest van het land. Kijk eens naar onderstaand overzicht  met het percentage scholen dat een onvoldoende krijgt (5.5 of lager):

                                                                                               

Percentage scholen met een  onvoldoende

Amsterdam

landelijk

vwo

37%

18%

havo

67%

22%

vmbo gt

52%

32%

vmbo k

65%

41%

vmbo b

45%

20%

In Amsterdam heeft 67 procent (2 van de 3!) HAVO-scholen  volgens Dronkers/Volkskrant een onvoldoende, landelijk is dat maar 22 procent.  Het is geen wonder dat voor HAVO-plekken hard gestreden wordt (en scholen veel  loten).

Maar ook op VWO-niveau hebben Amsterdamse  scholen twee keer zo vaak een onvoldoende als de rest van het land (37 procent  om 18). En hetzelfde beeld zien we bij de VMBO-scholen: veel meer onvoldoendes  dan de ‘provincie’.

Dat Amsterdam ver onder het landelijk  gemiddelde scoort, komt ook terug in het scholenonderzoek van Elsevier  (helaas alleen op papier beschikbaar). En dat is ook niet wonderlijk want  allemaal gebruiken ze de data van de onderwijsinspectie  (informatie  per school, maar erg veel werk om daar een landelijk overzicht van te maken).

In het belang van Amsterdamse kinderen en in  de strijd tegen loten, roept VSA schoolbesturen en gemeente op vaart te maken  met de kwaliteitsverbetering.

Ouders  willen geen lotingen
Ouders willen erg graag dat het gedoe met  loten wordt opgelost. Dat is één van de belangrijkste uitkomsten uit een  peiling onder 2000 ouders naar hun wensen voor hun kind in het voortgezet  onderwijs.

De gemeente liet onderzoek doen, op initiatief  en met begeleiding van de medezeggenschap van Openbaar Onderwijs a/d Amstel,  met OCO  en VSA.

Andere conclusies zijn bijvoorbeeld dat ouders  de kwaliteit van de school het allerbelangrijkst vinden en dat ze graag  opstroommogelijkheden voor hun kind zien op vmbo en havo-niveau. Lees hier het hele onderzoek.

Voortgaande  groei Amsterdamse bevolking
De groei van het aantal leerlingen in het  voortgezet onderwijs zal zeker tot 2030 aanhouden. Er is langzame groei mogelijk  en snellere groei – de gemeente liet  zelfs een apart onderzoek doen naar de verschillende mogelijkheden.  Maar groei zal er zijn.  Voor  schoolbesturen heeft het dus zit te investeren in meer plekken.

Loten  basisscholen
De afgelopen weken is er veel ongerustheid bij  ouders van aankomend basisschoolkinderen. Ook daar wordt geloot en dan gaat het  om 4-jarigen.

Helaas heeft VSA hierop geen specifieke  deskundigheid. Maar VSA zal graag ouders helpen hun eigen actieplatform op te  zetten als de problemen niet snel opgelost worden.

Experiment  nieuw loten
Als u zich straks inschrijft voor een school,  moet u gelijk meedoen aan een pilot nieuw loten. De vereniging van  schoolbesturen OSVO en de gemeente gaan doen samen met prof. Gautier van de VU  een experiment met eenin het Parool  beschreven nieuwe lotingsvorm.

VSA ziet weinig winst: anders loten leidt  slechts tot een andere verdeling van narigheid. Bovendien vreest VSA dat de  discussie over lotingmethode afleidt van het eigenlijke probleem: te weinig  plekken van voldoende kwaliteit. Maar VSA laat zich graag verrassen.

Bijeenkomst  voor ouders
Op 29 januari aanstaande organiseert de  gemeenten met OCO een oudergesprek over  het Amsterdamse onderwijs.  Locatie: Hyperion.

Scholen  en buurgemeenten tegen dubbele inschrijving
Kinderen die op twee plekken meeloten. Dat vindt  VSA niet eerlijk, zeker zolang de plekken schaars zijn.

Daarom zal dit jaar iedereen die zich op een  Amsterdamse VO-school inschrijft moeten ondertekenen dat dit echt de enige  inschrijving is.

VSA sprak bovendien met de (inmiddels  vertrokken) wethouder af dat die een brief aan buurgemeenten zal schrijven met  het dringende verzoek basisscholieren slechts één uniek inschrijfformulier mee  te geven.

Afscheid  wethouder
Stichting VSA heeft op 7 januari afscheid  genomen van wethouder Lodewijk Asscher. Hij heeft zich persoonlijk ingezet voor  extra schoolcapaciteit om het loten op scholen in Amsterdam terug te dringen.  We zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd en wensen hem succes in Den Haag.

Bij het afscheid van Asscher hebben we ook kort  kennisgemaakt met zijn opvolger Pieter Hilhorst. Die meldde dat hij zijn  aandacht vooralsnog op de nieuwe lotingsmethodiek die de VU gaat ontwikkelen  (zie elders in deze nieuwsbrief).

Zegt het voort!
VSA heeft elk jaar een  nieuwe doelgroep 8 van ouders en kinderen die voor het eerst geconfronteerd  worden te weinig plekken, met lotingen, etc. Ook hun belang dienen wij graag.

Stuur deze update dus  door aan andere ouders in groep 8. Volg  ons op twitter.

Nieuwe lezers: meld u aan op onze site,  met meer mensen maken we meer druk!


Content Management Powered by CuteNews