Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 3 Nr. 4, 25 maart
publicatiedatum 25 Mar 2013
Scholen  laten zich weer verrassen
Koortsachtig overleg de afgelopen dagen tussen  gemeente en scholen over de uitkomsten van de aanmeldingen. Het gaat er op  spannen of de scholen het kunststuk van vorig jaar kunnen herhalen. Toen haalde  de oprichting van IJburg II en Caland II ineens veel druk van de ketel.

Gelukkig heeft een aantal scholen aangegeven  te werken aan oplossingen in de vorm van extra klassen. Onze dank gaat uit naar  Hyperion, Cygnus en Caland! Zoals altijd zijn er ook scholen die een klein  aantal kinderen gaan uitloten. Helaas zijn er nog scholen die zich in nevelen  hullen, zoals Fons Vitae, Geert Groote, Gerrit van der Veen, OSG Bijlmer,  Damstede, Cartesius en St.Nicolaas. En er zijn scholen waarvoor het probleem te  groot lijkt om het op te lossen. IJburg lijkt opnieuw voor een enorme uitdaging  te staan.

2000 leerlingen  in loterij
Intussen telt VSA dat scholen 650 leerlingen willen uitloten.  VSA overlegde donderdag met de gemeente die erkent dat loten ook in een tweede  ronde zeer waarschijnlijk is. De gemeente gaat overigens nog uit van 450 uitgelote  kinderen. Het verschil zit in scholen die nog niet weten wat ze zullen doen. Per  saldo plaatsen scholen rond de 2000 leerlingen in de tombola.

Overleg  met wethouder
Maandag zullen OSVO en wethouder Hilhorst aan  tafel zitten om problemen en oplossingen te inventariseren. We hopen voor alle  kinderen die dreigen te moeten loten dat dit overleg zal leiden tot oplossingen  op althans een aantal scholen. Zodra we meer weten zullen we dit melden.

Structureel  probleem
  Intussen kunnen we constateren dat we  structureel niet heel veel verder zijn gekomen in de afgelopen jaren. De groei  van het aantal aanmeldingen blijft de groei van het aanbod op kwalitatief goede  scholen overstijgen. Het succes van het Hyperion ontzenuwt het oude argument  dat alle ouders hun kind in Zuid op school willen hebben. En de problemen op  HAVO en vmbo laten zien dat het al lang niet meer gaat om ouders die hun  kinderen naar een categoraal gymnasium willen hebben.

Gelukkig zijn er steeds meer schoolbesturen  die beseffen dat autonomie van scholen ook verantwoordelijkheid met zich  meebrengt in het zoeken van structurele oplossingen. In dit verband is het  jammer dat een school als het St.Nicolaas een nieuw gebouw niet afstemt op  groei, maar het juist kleiner maakt. HAVO leerlingen lijken hiervan de dupe.

Overleg  met minister
Dinsdag zit wethouders Pieter Hilhorst om  tafel met Minister Bussemaker van Onderwijs. Een regering die onderwijs ziet  als speerpunt in een beleid dat de concurrentiepositie van Nederland moet  versterken, kan de planning van de capaciteit niet overlaten aan scholen die  hun monopoliepositie gebruiken om nieuw aanbod te weren. Op deze manier blijft  het dweilen met de kraan open. Wij roepen de minister en de wethouder op tot  structurele wijzigingen in het systeem. De wethouder zou daarbij de regie  moeten voeren en de minister zou daarvoor de ruimte moeten bieden in een nieuw  Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen.

Uw ervaring  met ‘het nieuwe loten’
U heeft bij de inschrijving van uw kind ook  meegedaan aan een onderzoek naar alternatieve lotingmethodes. Uw mening over  het nieuwe loten zien wij graag op ons  forum zodat we die  kunnen inbrengen bij schoolbesturen en gemeente.

Volg VSA op twitter
VSA heeft dit jaar  alweer 500 nieuwe aanmeldingen mogen ontvangen: stuur deze update door aan  andere ouders, volg ons op twitter,  samen staan we sterker!
Steun VSA
Zolang wij geen rechtszaken voeren, zijn de kosten van VSA bescheiden.  Maar niet nul. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd, doneer nu!


Content Management Powered by CuteNews