Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 3 Nr. 7, 23 juni 2013
publicatiedatum 23 Jun 2013

VSA  dankt ouders en donateurs
Namens alle ouders en kinderen die zich door  VSA geholpen voelen, willen we graag iedereen danken die ons dit jaar weer  heeft gesteund. Dankzij giften van donateurs kon VSA bovendien opnieuw uit de  rode cijfers blijven. Veel dank voor uw steun!!

Weer  groei aanmeldingen voortgezet onderwijs
Meer dan 8000 kinderen stromen na de  zomervakantie het Amsterdamse voortgezet onderwijs in. Een groei van circa 5%  t.o.v.    vorig jaar.

VSA ook  komend jaar onverminderd van belang
Ook voor komend jaar verwachten we weer groei  van het aantal aanmeldingen. En opnieuw roept VSA scholen op om tijdig extra  capaciteit te plannen. 

Het ministerie deed een landelijk onderzoek  naar de manier waarop scholen hun aanbod plannen. De problemen worden helder  geschetst, de vraag is nu of de minister ook de regels gaat veranderen, zoals  VSA al enige tijd bepleit.

VSA hoopt samen met de wethouder op te trekken  naar Den Haag om de regels aan te passen.

VSA in  vertrouwelijk gesprek
VSA bracht ervaring  en ideen van ouders in in een vertrouwelijk gesprek met de wethouder en  scholenvereniging OSVO. Ja, en dat gesprek was dus inderdaad vertrouwelijk.  Maar we hebben goede hoop dat de suggesties die we in het gesprek hebben gedaan  zullen leiden tot een betere aansturing van de planning van schoolcapaciteit op  Amsterdamse scholen.  

Kernprocedure  onveranderd
De afgelopen jaren heeft VSA een hoop kleine  verbeteringen in de kernprocedure ingevoerd weten te krijgen. Dit jaar was  bijvoorbeeld een grote sprong voorwaarts de regels die ervoor zorgen dat ook kinderen  van buiten Amsterdam zich maar op n school inschrijven.

Voor komend jaar is de kernprocedure  nauwelijks gewijzigd. De grote veranderingen staan voor het jaar daarna  gepland, als de CITO-toets veel later wordt afgenomen (klik hier voor tijdpad kernprocedure).

Steun werven voor VSA
Kent u ouders met  kinderen die nog niet in groep 8 zitten? Stuur deze update aan hen door. Hoe  meer ouders on steunen, hoe sterker we staan!

Fijne vakantie
VSA wenst alle ouders en kinderen een fijne vakantie en voor alle groep  achters alvast een vrolijk begin op hun nieuwe school!


Content Management Powered by CuteNews