Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update 14 oktober 2013 Jaargang 4 Nr. 1,
publicatiedatum 14 Oct 2013

Staatsecretaris  volgt VSA
In zijn brief van  12 juli jl. stelt de bewindsman: “Zoals de VSA correct heeft opgemerkt leidt de  huidige stichtingsprocedure ertoe dat daar geen nieuwe scholen kunnen worden  gesticht”. Hij meld vervolgens dat “Met een kleine aanpassing van de regeling  Voorzieningenplanning VO kan dit worden opgelost.” VSA ziet uit naar deze  aanpassing!

De staatssecretaris in  dezelfde brief: “Ik roep de schoolbesturen wel op goed in het oog te houden  waar een RPO voor bedoeld is, namelijk te komen tot een aanbod dat aansluit bij  de vraag. Hiervoor is het soms nodig over de eigen schaduw heen te springen.”

Opvallend aan de  brief en het bijbehorende rapport  is dat VSA als enige oudervertegenwoordiging is gehoord in de evaluatie van de  wet op het voortgezet onderwijs.

Wethouder belooft betere prognoses
Onze wethouder stuurt een brief aan VSA waarin  hij belooft betere prognoses te gaan maken. En hij gaat praten met OSVO over  hoe aanbod beter kan aansluiten op de vraag.

Verder legt de  wethouder nog een paar maatregelen uit die de staatssecretaris heeft  aangekondigd en waar wij blij van worden, bijvoorbeeld:

     
  • ouders krijgen een initiatiefrecht voor  het stichten van een openbare school (al weten we nog niet precies wat dat  inhoudt).
  •  
  • Mogelijkheden om nieuwe scholen te  stichten worden groter door het invoeren van richtingvrije planning (al weten  we ook hiervan nog niet precies wat het inhoudt)

VSA houdt de vinger  aan de pols en hoopt binnenkort in een gesprek met de wethouder meer  duidelijkheid te krijgen.

We zullen in gesprek  met de wethouder onder meer bespreken dat we hopen dat hij het komende overleg  met OSVO  over het nieuwe Regionale Plan Onderwijsvoorzieningen zal aangrijpen om een  duidelijker regie in de planning van capaciteit af te spreken.

Nieuwe regels: geen dubbeladviezen meer
Begin november  ontvangen alle kinderen van groep 8 de Amsterdamse Schoolkeuze gids. Nieuw dit jaar  is dat er geen dubbel adviezen meer bij de aanmeldingen in behandeling worden  genomen. Bijvoorbeeld een VMBO-t/HAVO advies wordt dus behandeld als een VMBO-t  advies. Bijvoorbeeld een HAVO/VWO advies wordt behandeld als HAVO advies. De  vereiste cito scores zijn hierop aangepast. Het doel is voor bijvoorbeeld HAVO  en HAVO/VWO kinderen gelijke kansen te creŽren bij eventueel inloten of uitloten.

Onderzoek schoolloopbanen Amsterdam
De gemeente publiceert een uitgebreid onderzoek naar de  schoolloopbanen van  kinderen. In zijn begeleidende brief trekt  de wethouder onder meer de conclusie:  ‘Er  blijven veel leerlingen zitten in Amsterdam vergeleken met Nederland als geheel,  vooral op de havo’.

VSA juicht zeer toe  dat de wethouder meer van dit soort onderzoek laat doen opdat de kwaliteit van  het Amsterdamse onderwijs gericht kan worden verbeterd.

Leest u conclusies in  dit onderzoek die van belang zijn voor de ontwikkeling van ons onderwijs? Meld  ze ons of zet ze op twitter.

Onderwijsakkoord?
De kranten stonden bol van een nationaal onderwijsakkoord maar  vergis u niet: dit zijn vakbonden en onderwijsbestuurders die een akkoord  maakten, daar kwam geen ouder of leerling aan te pas. En dus (?): veel mooie  woorden, weinig wol.

Volg VSA op  twitter
Samen staan we  sterker: volg ons op twitter  en zegt het voort


Content Management Powered by CuteNews