Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


Wat moeten we stemmen - VSA update Jaargang 4 Nr. 1, 29 januari 2014
publicatiedatum 29 Jan 2014

VSA  stemadvies
  VSA vroeg de politieke partijen om voor het  eind van deze maand duidelijkheid te scheppen over hun positie ten aanzien van  het Voortgezet Onderwijs in Amsterdam. We vroegen  alle partijen om vijf vragen te beantwoorden.  Voorlopig heeft alleen Werner Toonk van de VVD gereageerd.

U kunt geweldig helpen door uw  gemeenteraadslid aan te sporen antwoord te geven:

PvdA

Maarten    Poorter

mpoorter@raad.amsterdam.nl

GroenLinks

Fenna    Ulichki

fulichki@raad.amsterdam.nl

D66

Jan    Paternotte

jpaternotte@raad.amsterdam.nl

SP

Maureen van    der Pligt

mpligt@raad.amsterdam.nl

CDA

Lex van    Drooge

lvdrooge@raad.amsterdam.nl

Red Amsterdam

Roderic    Evans-Knaup

revans-knaup@raad.amsterdam.nl

Partij voor de Dieren

Johnas van    Lammeren

jlammeren@raad.amsterdam.nl

Trots

Ans van der    Velde

avelde@raad.amsterdam.nl

Witte Stad

Luud    Schimmelpennink

lschimmelpennink@raad.amsterdam.nl

De antwoorden vormen de basis voor het VSA  stemadvies dat medio februari op de VSA site zal verschijnen.

Kwaliteit  Voortgezet Onderwijs in Amsterdam nog steeds onder de maat
  De jaarlijkse rapportcijfers die Jaap Dronkers  geeft aan alle Nederlandse middelbare scholen zagen er voor Amsterdam weer  desastreus uit.

gemiddeld cijfer
% 5.5 of lager
% een 9 of hoger

 

landelijk

Amsterdam

landelijk

Amsterdam

landelijk

Amsterdam

HAVO

7,7

6,6

9%

25%

22%

8%

VMBO Basis

8,2

8,2

3%

0%

40%

45%

VMBO G/L

7,4

6,6

12%

22%

15%

15%

VMBO Kader

7,0

6,3

26%

43%

21%

22%

VWO

7,6

7,1

8%

22%

17%

22%

Met name de HAVO scoort heel slecht in  Amsterdam, met 25% van de Amsterdamse HAVO-scholen die een onvoldoende scoren  (tegen landelijk maar 9%) en slecht 8% van de Amsterdamse HAVO scholen met een  9 of hoger (tegen landelijk 22%).

Opsteker vormen de Amsterdamse VMBO-basis scholen  die over de hele linie zelfs iets beter scoort dan het landelijk gemiddelde.  Ook opvallend is een hoger dan landelijk percentage heel goede VWO-scores in  Amsterdam. Daar staat echter tegenover dat bijna en kwart van de VWO’s en bijna  de helft van het VMBO-kader in Amsterdam een onvoldoende scoort.

Download de gehele Dronkerslijst hier  en lees meer hier.

VSA zet  vraagtekens bij kwaliteitsmeting
  De lijst van Dronkers mag dan over het geheel  de zwakte van het Amsterdamse onderwijs weergeven, maar hoe zit dat met de  scholen die goed scoren in zijn lijst?

VSA heeft de indruk dat de hoge scores meer  zeggen over de kwaliteit van de leerlingen dan over de kwaliteit van het  onderwijs. En: goed scorende scholen trekken meer gemotiveerde makkelijk  lerende kinderen en gaan dus nog beter scoren. Een vicieuze cirkel, waar we  misschien wel uit moeten zien te komen.

In een discussiestuk  schetst VSA de problematiek en enkele mogelijke oplossingen. Reacties zeer welkom!!!

VSA  overleg met OSVO
  Op 4 februari spreekt VSA met OSVO over de  toekomst van het voortgezet onderwijs in Amsterdam met de Amsterdamse koepel  van schoolbesturen OSVOSuggesties welkom.

VSA  overleg met wethouder
  Ook wil VSA graag namens ouders het gesprek  aangaan met wethouder Hilhorts van onderwijs. In een brief legt VSA de wethouder uit  welke cruciale rol hij speelt in de toekomstige ontwikkeling van het  Amsterdamse onderwijs.

VSA tips voor schoolkeuze
  Deze dagen bent u natuurlijk druk met  bedenken welke school (u voor) uw kind zal kiezen. VSA heeft de nodige ervaring  en geeft u tips.

Deel uw ervaringen
  Samen staan we  sterker: deel uw ervaringen op ons forum,  volg ons op twitter  en zegt het voort!


Content Management Powered by CuteNews