Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA vraagt burgemeester om hulp - VSA update Jaargang 4 Nr. 4, 26 mars 2014
publicatiedatum 26 Mar 2014
In een open brief   vraagt VSA onze burgemeester de onderwijsimpasse te doorbreken. Schoolbesturen  kijken naar elkaar – de wethouder is afgetreden .  De burgemeester lijkt op dit moment de enige die de scholen in beweging kan  krijgen.

Aantoonbare  tekorten in het aanbod
  Nu de eerste inschrijvingsronde  is  gesloten, is duidelijk hoezeer de vraag van ouders afwijkt van wat scholen  bieden.

Een aantal bestaande scholen is niet  levensvatbaar omdat kinderen en ouders er niet naartoe willen. Dat betekent dat  meer schoolvernieuwing nodig is. OCO – een door de gemeente in het leven  geroepen consumentenorganisatie - concludeert dat tenminste  1 nieuwe school voor HAVO en VWO nodig is

Veel druk ligt er dan ook op de nieuwe  wethouder en de lopende college-onderhandelingen: VSA hoopt dat D66 de  verkiezingsbelofte houdt en het onderwijs de broodnodige impuls gaat geven.

Schoolbesturen  zoeken zondebok
  En ineens stond het zaterdag in de krant :  de schoolbesturen zijn van mening dat de gemeente niet goed heeft opgelet zodat  scholen geen idee hadden van de groeiende instroom van leerlingen en ze geen  nieuwe scholen konden stichten.

Een totale ontkenning van de werkelijkheid.  VSA wijst al jaren op prognoses van groeiende leerlingenaantallen. Anja Vink   maakte duidelijk dat dit zeker al 15 (vijftien!) jaar bekend is bij de  schoolbesturen.

Interessant is ook te vernemen dat scholen nu  naar het beleid in omringende gemeenten kijken voor een oplossing voor het  probleem, omdat de situatie daar beter onder controle lijkt. Voor wie het nog niet  weet hebben wij al het antwoord: deze gemeenten hanteren voorrangsregels voor  kinderen uit de eigen omgeving en hebben daardoor beter zicht op vraag en  aanbod! Amsterdam kiest voor een open systeem en dat betekent dat het aanbod  flexibeler moet zijn! We wachten tot het kwartje valt…. 

Uw ervaringen
  Het forum van VSA  is  dè plek om ervaringen uit te wisselen. Nuttig voor ouders maar ook zeer  leerzaam voor onderwijsbestuurders die nieuwsgierig zijn naar wat er leeft  onder hun doelgroep.


Content Management Powered by CuteNews