Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA wil excuses en een paar antwoorden van schoolbestuurders - VSA update Jaargang 4 Nr. 4, 13 April 2014
publicatiedatum 13 Apr 2014

VSA wil  graag een paar antwoorden
VSA stelde deze week een paar praktische  vragen  aan  de schoolbestuurders verenigd in OSVO. Zij zijn verantwoordelijk voor het  onderwijsaanbod in de stad en daarmee voor de loterij om schaarse plekken die  ze de jeugd van Amsterdam jaar op jaar voorschotelen voor het bepalen van haar  toekomst.

De drie vragen zouden niet moeilijk te  beantwoorden moeten zijn voor een samenwerkingsverband van schoolbesturen  verantwoordelijk voor de toekomst van zo’n 40.000 kinderen, werkgever van  duizenden leraren en ander personeel. Wij vroegen OSVO op maandag 7 april:

   
 • te communiceren dat OSVO het probleem serieus neemt (en niet alleen  verwijst naar een andere lotingmethodiek volgend jaar);
 •  
 • publiek te maken wat OSVO voor wegen ziet voor HAVO-VWO-ers die willen  doorstromen naar VWO en dan naar een andere school moeten;
 •  
 • publiek te maken waar de verzamelde schoolbesturen aanbod van voldoende  kwaliteit waarnemen voor HAVO/VWO-kinderen die nu nog zoekende zijn.

maar we wachten nog op antwoord.

Excuses  zouden worden gewaardeerd
  Wat een week voor kinderen van groep 8 en hun  ouders. Onzekerheid over plaatsen op scholen die op het lijstje stonden,  onduidelijkheid over procedures een rookgordijn van de verantwoordelijke  schoolbestuurders.

De duizenden reacties op het forum van VSA  van  de afgelopen weken geven duidelijk aan waar het wel goed gaat (hulde MLA!) en  waar niet (Cartesius, waar bent u mee bezig??). maar over het geheel genomen  valt op:

   
 • schoolbestuurders gaan elke  verantwoordelijkheid voor het aanbod uit de weg;
 •  
 • de vereniging van schoolbestuurders OSVO  kiest consequent voor onzichtbaarheid;
 •  
 • de gemeente is machteloos;
 •  
 • slechte communicatie over beschikbare  plaatsen gedurende 2de ronde;
 •  
 • ouders zijn een enorme steun voor elkaar.

Het zou gepast zijn als de schoolbesturen  een excuus maken aan ouders en kinderen die de dupe zijn van het gebrek aan  planning, het ontbreken van visie en de onwil om hier iets aan te doen. Ons  forum staat hiervoor open, @OSVO!

Excuses zouden ook een goede start kunnen zijn  van een poging van Amsterdamse schoolbestuurders hun geschonden imago te gaan  herstellen en de dialoog aan te gaan met ouders over de verbetering van het  onderwijsaanbod in Amsterdam de komende jaren.

Kinderen  verliezen - schoolbesturen winnen
  Scholen waar kinderen niet naartoe willen,  zijn ongelooflijk blij met de gedwongen winkelnering van de tweede ronde.  Sommigen mogen nu zelfs loten!
  Het mag echter duidelijk zijn dat deze scholen  alleen leerlingen krijgen omdat ze samen  besloten hebben geen nieuwe scholen en geen extra capaciteit toe te laten.  Zij bestaan niet omdat ze goed onderwijs verzorgen of omdat ze een  geloofwaardig verhaal hebben naar ouders en kinderen, maar puur omdat die hun  monopoliemacht niet kunnen omzeilen.

Op deze scholen rust dus de dure plicht om dit  jaar te laten zien dat ze wel degelijk iets kunnen wat ze de afgelopen jaren  niet hebben laten zien: betere onderwijsprestaties leveren waardoor ze hun  aantrekkingskracht vergroten. Ze hebben een extra kans gekregen en ouders en  leerlingen zullen deze scholen dan ook extra kritisch volgen om te zien of ze  die kans ook waarmaken.

De herkansing voor deze scholen begint  vandaag, het toetsmoment is volgend jaar: trekken deze scholen dan wel  voldoende kinderen?

Het  rookgordijn van de nieuwe loting
  Waar de in OSVO verzamelde schoolbesturen in  talen zwegen over de capaciteits-m en   kwaliteitstekorten, daar strooiden ze driftig met de belofte van nieuwe  methodes van loten misschien volgend jaar al.

Voor alle duidelijkheid: anders loten zorgt  voor een andere verdeling van ellende. Anders loten zorgt niet voor een  kwaliteitsverbetering van het aanbod.

Er is inmiddels wel een zeer helder rapport  verschenen van de onderzoekers van de VU die de nieuwe lotingmethode hebben  aangezwengeld

Geen  antwoord van de burgemeester
  Lees hier het (teleurstellende) antwoord   van de burgemeester op onze open brief van 25 maart jl. Tsja.

Donaties  welkom: steun VSA 
  Zolang wij geen rechtszaken voeren, zijn de  kosten van VSA bescheiden. Maar niet nul. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd;  doneer nu! 

Uw ervaringen
  Honderden ouders delen  dagelijks hun ervaren op het forum van VSA .  Nuttig voor ouders en vooral ook zeer leerzaam voor onderwijsbestuurders die  nieuwsgierig zijn naar wat er leeft onder hun doelgroep.


Content Management Powered by CuteNews