Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA updateJaargang 4 Nr. 6, 10 June 2014 En nu willen we graag wel een echt vijfjarenplan
publicatiedatum 10 Jun 2014
Het Regionaal Plan  Onderwijsvoorzieningen (RPO). De naam mist een beetje urgentie, maar  dit bepaalt wel de toekomst van uw kind.
De in vereniging OSVO verzamelde  schoolbesturen mogen bepalen wat voor scholen en wat voor onderwijs  ze gaan verzorgen in Amsterdam. De komende 5 jaar. En dat  vijfjarenplan heet RPO. Zij moeten daarover overleggen met:
   
 •     de gemeente (@meneer Ossel, bent u daar?) 
 •     de provincie (was de vorige keer    vergeten) 
 •     regionale arbeidsmarkt (kom op werkgevers van Amsterdam, ten strijde!!) 
 •     hun eigen medezeggenschapsraden @ouders, zie hieronder een paar serieuze vragen die daar gesteld kunnen worden)

De wet heeft OSVO als doel meegegeven voor  het RPO om 'het onderwijsaanbod af te stemmen op de vraag van de  leerlingen, ouders en andere belanghebbenden in hun regio'. De  afgelopen jaren vonden wij dit niet heel erg gelukt. Wij kijken dan  ook zeer kritisch naar wat de scholen nu gaan bedenken.
De eerste tekenen zijn niet goed.  Dinsdagavond mogen ouders in De Bali meepraten over een 'visiedocument '  dat door de dienstdoende consultant van BMC zo uit de automatische  tekstgenerator is getrokken. Veel moeilijke woorden, rare lege zinnen  en in elk geval geen enkele belofte waarop je de onderwijsbestuurders  ook maar enigszins zou kunnen aanspreken. En al helemaal geen visie.
Wij van VSA vinden dat het onderwijs in  Amsterdam beter verdient. En wij vinden dat onze kinderen beter nodig  hebben. Een paar vragen die u in De Bali kan stellen, of in uw MR of  in uw arbeidsmarktoverleg of in de gemeenteraad, of in de supermarkt  als u toevallig uw schoolbestuurder tegen komt:
   
 1.     hoeveel nieuwe scholen zijn er tot 2020 nodig? 
 2.     Wie mag die nieuwe scholen gaan stichten? 
 3.     Welke investeringen zijn nodig om het Amsterdams voortgezet onderwijs boven het landelijk gemiddelde te krijgen? 
 4.     Wanneer bereikt het het landelijk gemiddelde? 
 5.     Langs welke meetlat wilt u dit vaststellen? 
 6.     Hoeveel herkansingen krijgen scholen waar leerlingen niet naartoe willen?  
 7.     Wat doet u met scholen die al hun herkansingen hebben verbruikt en die nog steeds te weinig leerlingen      trekken? 
 8.     Wat is uw visie op de toestroom van kinderen van buiten de stad? 
 9.     Wat gaat u doen om uw aanbod flexibeler te maken, zodat het kan meebewegen met de wensen van kinderen en ouders? 
 10.     Is een flexibele ring rond scholen gewenst en wat gaat u doen om dat te realiseren? 
 11.     Wat doen de gezamenlijke schoolbesturen om segregatie te bestrijden? 
 12.     Waaraan meet u af of dat het gewenste effect heeft? 
 13.     Wanneer vindt u dat segregatie is opgelost? 
 14.     Wat gaat u doen om wisselen van school te vergemakkelijken?  
 15.     Waaraan meet u af of dit echt werkt? 
 16.     Hoe gaat u uw gezamenlijke verantwoordelijkheid invullen voor kinderen die ‘tussen scholen    bungelen’ en daardoor niet naar school gaan? Welke doelen stelt u zichzelf daarbij?  
 17.     Wat is een acceptabel aantal kinderen dat niet naar een school van eerste keus mag? 
 18.     Waaraan leest u af of het onderwijs in Amsterdam internationaal van niveau is?  
 19.     Met welke buitenlandse steden vergelijkt u zich en op welke criteria? 
 20.     Vindt u de kwaliteitscriteria van de onderwijsinspectie correct?  
 21.     Zo nee, waar zou u zelf op willen worden beoordeeld? Wat doet u om dat te realiseren? 
 22.     Hoe gaat u het in Amsterdam verzamelde human capital benutten om Amsterdamse kinderen extra ontwikkelingsmogelijkheden te bieden? 
 23.     Hoeveel (nog) niet bevoegde docenten mogen scholen voor de klas brengen? Voldoet Amsterdam aan uw criterium in deze? 
 24.     Het aanbod van particulier voortgezet onderwijs in Amsterdam groeit gestaag. Ook dit kan gezien worden als een teken van onvrede van ouders en kinderen met het publiek-bekostigde aanbod. Wat maakt de komende 5 jaar uw aanbod zo aantrekkelijk dat u het verloren terrein weer terug gaat winnen? 
 25.     Welke procedure hebben OSVO en gemeente eigenlijk afgesproken voor hun wettelijk voorgeschreven ‘op overeenstemming gericht overleg’ over het RPO? 
 26.     Hoe ziet de wettelijk voorgeschreven procedure voor het beslechten van geschillen rond het RPO er uit?

Doe hier uw voordeel mee. En ja, u mag  zelf doorassocieren en aanvullen - bij voorkeur via ons forum dan  kunnen we er allemaal van profiteren. Ook zijn we zeer benieuwd naar  antwoorden die u krijgt, ook daarvoor is het forum een uitstekende  plek.
Inschrijving 2014De inschrijving 2014 voor het  Voortgezet Onderwijs was een lelijke stap terug. 518 uitgelote  kinderen waren het directe slachtoffer van het onvermogen van  schoolbesturen en gemeente om hun prognoses op orde te krijgen en  daarnaar te leren handelen. Lees hier  en hier  wat de wethouder er in twee instanties over meldt.
Meer over het nieuwe lotenOSVO is druk bezig met een nieuw  lotingsysteem voor volgend jaar. VSA heeft daar wel wat vragen over,  die we onder andere met de gemeente hebben gedeeld. Voor wie het  allemaal beter wil begrijpen helder stuk van de onderzoekers.
Dank!!  VSA wil graag alle donateurs bedanken voor hun bijdrage aan onze  werkzaamheden. Dit helpt enorm!! U kunt overigens nog storten.

Content Management Powered by CuteNews