Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 6 Nr. 3, 12 February 2015
publicatiedatum 12 Feb 2015
Alle kinderen in hun top 3
VSA vindt dat alle kinderen een plek  moeten krijgen op een school in hun top 3 van inschrijving. We hebben  met veel ouders en kinderen gesproken en we vinden dat je niet kan  zeggen dat een school voorkeur heeft als die van 4e keus  of lager is.

VSA vindt dat scholen net zo lang  capaciteit moeten bijmaken totdat alle kinderen in hun top drie  zitten. VSA denkt dat dit een realistische eis is. In hun  vijfjarenplan (RPO) schrijven de scholen dat ze hun aanbod flexibel willen inzetten  en beter willen aansluiten op de vraag. De nieuwe loting biedt de  mogelijkheid die belofte meteen waar te maken. De scholen kunnen de  periode tussen inschrijving en loting benutten om de benodigde  capaciteitsaanpasingen te realiseren.

Ook het onderzoek van VU-hoogleraar  Gautier suggereert dat plaatsing binnen de top 3 haalbaar is. Zijn simulaties  plaatsen 99,9% van de leerlingen in hun top 3 – het moet mogelijk  zijn voor die laatste 0,01% een extra plekje te maken.

VSA vindt dat als  het lukt alle kinderen daadwerkelijk in hun top 3 te plaatsen, het  nieuwe lotingsysteem een succes genoemd kan worden en een verbetering  ten opzichte van de oude situatie.

Veel vragen van ouders over loting
De grote loting van alle Amsterdamse  kinderen voor een plek in het Voortgezet Onderwijs roept nogal wat  vragen op – de voorlichting kan nog wel wat beter en eenduidiger is  onze indruk. Een greep uit de vragen:

     
  •  Weinigen lijken precies te snappen      hoe de loting werkt – iets meer uitleg zou welkom zijn. Bijv. je krijgt vooraf aan de matching eerst een lotingnummer van alle      Amsterdamse VO scholen en hun onderwijsrichting.  
  •  Moet je voorrangsschool ook je 1e      voorkeurschool zijn? (nee het mag ook op een school van lagere voorkeur zijn) 
  • Mag een school het basisschooladvies in de wind slaan? (volgens onze informatie niet – volgens de staatssecretaris ook niet) 
  • Kan je ongevraagd geloot/gematched      worden op een school met een zwakke beoordeling van de onderwijsinspectie (nee, dat kan niet) 
  • 1e keus in Amsterdam, 2e keus in Amstelveen? Nee, daar hebben de aanbieders nog geen oplossing voor gevonden (volgend jaar samen met Amstelveen loten??). 
  • De loting lijkt nogal ingewikkeld, wat voor soort notaris kan dit controleren? 
  • De lotingmethode kan (dat hoeft niet) ertoe leiden dat kinderen via ruilen hun lot kunnen verbeteren  – er zijn ouders die vragen waarom het systeem hier niet voor corrigeert? (de onderzoekers geven aan dat dit strategisch gedrag zou kunnen uitlokken en daarom niet bij deze lootmethodiek past)  

Nieuwe scholen
Amsterdam heeft grote behoefte aan  nieuwe scholen – de groeiende bevolking betekent dat er de komende  tien jaar zomaar vier of vijf middelbare scholen bij moeten komen.  Regelgeving maakt dit echter extreem ingewikkeld.

Des te  opmerkelijker dat een groepje ervaren docenten er in is geslaagd een  nieuwe licentie te verwerven voor een categorale MAVO op  humanistische grondslag. Als de gemeente tijdig huisvesting  organiseert, gaat deze compleet nieuwe school in de zomer van 2016  van start. Beoogde locatie is Amsterdam-Zuid/Buitenveldert

VSA sprak met de initiatiefnemers die  de humanistische grondslag als een nieuwe richting wisten te  registreren. Er lijkt ruimte te zijn om in deze richting ook HAVO en  VWO onderwijs aan te gaan bieden. Meer info volgt.

Onderwijsverbetering
  Hoewel onderwijsprofessor Jaap Dronkers  niet is overtuigd, gaat de gemeente serieus investeren in docenten. Wethouder Kukenheim hoopt met lerarenbeurzen de kwaliteitsproblemen  van het Amsterdamse onderwijs op te lossen en VSA steunt dit streven  van harte.

Misschien ook kunnen de beurzen  docenten precies het gereedschap bieden dat Frank Kalshoven bepleit:  om zelf aan de slag te gaan om het (reken)onderwijs te verbeteren  (dan hoef je je over de rekentoets ook geen zorgen meer te maken).

Deel uw ervaringen
Ons forum is dè plek voor ouders die elkaar helpen! En een bron voor  onderwijsbestuurders om te weten wat er speelt bij de burgers waar  zij voor werken.

Volg VSA op twitter
Samen staan we sterker: volg ons op  twitter en zegt het voort!


Content Management Powered by CuteNews