Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 6 Nr. 7, 1 juni 2015
publicatiedatum 01 Jun 2015

We nodigen u van harte uit om uw uitkomst van  het grote nieuwe loten in te vullen Ė zodra  die bij u bekend is. Het zijn 3 vragen, het beantwoorden kost minder dan 1  minuut:

http://stichtingvsaenquete.nl/amsterdamse-middelbare-scholen-plaatsings-lijst-enquete

Wat was uw voorkeur en waar is uw kind terecht  gekomen? Op deze manier organiseren we als ouders zelf de transparantie waar de  schoolbestuurders niet erg happig op zijn.

Als u de dag van de plaatsing direct de  uitkomst voor uw kind invult, krijgen we snel zicht op het succes van de nieuwe  verdeelmethode en vooral op de aard en omvang van de mismatch tussen vraag en  aanbod.

Reputaties  in het geding
  Met alle ouders hoopt VSA dat de scholen de  afgelopen periode van grote stilte hebben gebruikt om hun aanbod aan te passen  aan de vraag. In zes weken tijd kunnen ze waar nodig klassen hebben bijgemaakt  om vervolgens proefdraaiend met lotingsysteem te ontdekken of alle kinderen in  de vereiste top 3 zouden geraken.

VSA heeft afgelopen vrijdag nog een dringend  beroep gedaan   op de wethouder om alles in het werk te stellen de schoolbesturen in beweging  te krijgen. We willen ook gelijk na de plaatsing weten hoeveel klassen er  daadwerkelijk bij zijn gemaakt om de mismatch te verminderen.

De schoolbesturen en de wethouder hebben hun reputatie op  het spel gezet door twee jaar lang al hun kaarten te zetten op anders verdelen.  Schoolbestuurders wilden niet met ouders praten Ė waarschuwingen werden  genegeerd. De geruchten tot nu toe zijn weinig hoopgevend:  zelfs alle kinderen in hun top 5 zou niet gehaald worden. De vraag is dus of al  deze energie niet beter gestoken had kunnen worden in  vernieuwen en uitbreiden van het aanbod. Want zoals VSA altijd heeft gezegd:  anders loten leidt niet tot meer aanbod.

Minder  instroom van buiten Amsterdam
  Met het nieuwe loten lijken de schoolbesturen  nog een onbedoeld effect te hebben bereikt; kinderen van buiten de stad massaal  bleven massaal weg. De grote onzekerheid en het eindeloze wachten op een  Amsterdamse school hebben kinderen afgeschrikt. Scholen buiten de stad zijn  daarop ingesprongen door hun aanbod wel aan te passen. Op  een aantal Amstelveense scholen zijn extra klassen gecreŽerd vanwege groter dan  verwachte toestroom uit andere gemeentes.

Worden  de resultaten beter met het nieuwe loting & matching systeem?
  Het uitgangspunt bij het nieuwe loting &  matchingsysteem was dat het een beter resultaat op zou moeten leveren,  gedefinieerd als ‘alle kinderen in hun top 3’. Dit lijkt ondanks de afgenomen  vraag van buiten Amsterdam niet te gaan lukken en dus moet de vraag gesteld  worden waar dit door komt. VSA ziet in ieder geval 2 mogelijke oorzaken:


     
  • scholen die veel in de top 3 van  leerlingen staan hebben te weinig extra klassen gecreŽerd om aan de vraag te  kunnen voldoen, en/of
  •  
  • het nieuwe loting &  matchingsysteem levert geen beter eindresultaat op.


  Politiek debat

  Het Parool   geeft een mooi inkijkje in de politieke discussie over het Amsterdamse  onderwijs: PvdA en VVD zijn allebei tegen segregatie, maar willen daar heel  verschillend tegen strijden. Nu maar hopen dat de extra scholen waar Werner  Toonk op aanstuurt er ook daadwerkelijk kunnen komen.

VSA heeft de fracties van de Tweede Kamer nog  maar eens aangespoord   bij de staatssecretaris voor onderwijs aan te dringen haast te maken met het  weghalen van belemmeringen voor het oprichten van nieuwe scholen, zoals twee  jaar geleden is beloofd.

Nog  meer werk aan de winkel voor schoolbesturen
  Stapelen van diploma’s is een belangrijke motor van  sociale stijging. Maar naarmate er meer categorale scholen komen, zou stapelen  lastiger worden . Waarom eigenlijk? Scholen kunnen toch eenvoudig onderling  afspraken maken over opstromen en stapelen? Daar is het OSVO toch ook voor  opgericht?

Donaties  welkom: steun VSA 
  Zolang wij geen rechtszaken voeren, zijn de  kosten van VSA bescheiden. Maar niet nul. Zo te zien werkt de knop weer  feilloos!   Wij danken u zeer voor uw bijdrage.

Deel deze link op twitter en via de  mail
  Vraag uw volgers met kinderen in groep 8 om de kleine enquete in te  vullen: samen creŽren we transparantie over de lotinguitslag.  

equeteContent Management Powered by CuteNews