Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 6 Nr. 7, 7 juni 2015
publicatiedatum 07 Jun 2015
Anders  verdelen werkt dus niet

Anders verdelen van ellende leidt niet tot  minder ellende. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit het groots  aangekondigde en al twee jaar alles overheersende experiment met het nieuwe  loten.

De schoolbesturen hebben zich twee jaar  verschuild achter de idee dat het nieuwe loten alle problemen zou oplossen. De  wethouder heeft zich enthousiast achter dit droombeeld geschaard. Maar ze  hadden zich bezig moeten houden met het uitbreiden van het aanbod en het  verbeteren van de kwaliteit. Ze hebben twee belangrijke jaren verloren laten  gaan. Onze kinderen zijn de dupe.

Niet dat dit alles nieuws is. Wel nieuw is het  zicht op de omvang van de mismatch en de kracht van het bewijs dat kinderen en  hun ouders echt een ander aanbod verwachten van de schoolbesturen. 1 op de 4  kinderen wil iets anders dan de scholen te bieden hebben. Dat is geen motie van  wantrouwen, dat is een Waterloo.

Onbegrijpelijke  inertie tijdens de zes weken van grote  stilte
  Schoolbesturen en gemeente hadden het grote  loting echec in elk geval ten dele kunnen afwenden. Samen met de onderzoekers  van de VU hadden ze gemakkelijk simulaties kunnen draaien met enkele goed  gemikte extra klassen om dan te bezien of ze alle kinderen in hun top 3 hadden  kunnen krijgen. Zoals VSA hen zeer tijdig heeft uitgelegd .

Het is dè centrale vraag aan de wethouder, aan  de schoolbestuurders en aan de ongetwijfeld binnenkort van start gaande  evaluatiecommissie waarom er tijdens de zes weken tussen inschrijving en  plaatsing niets is gebeurd. Net als bij files, kan in het gekozen  loterijsysteem een relatief kleine aanpassing in het aanbod een relatief groot  oplossend effect sorteren.

Wat deden de verantwoordelijken wel tijdens  ons lange wachten? Wat deden de loterij-experts van de VU? Waarom nam niemand  zijn verantwoordelijkheid?

Ouders  helpen mee de loterij-uitkomst transparant te maken
  Ervaringen van ouders en kinderen met een  falend onderwijssysteem, uit de eerste hand, direct en ongefilterd: dat is wat  bestuurders, politici en alle andere betrokkenen kunnen vinden op het forum van  VSA

Ruilen  moet kunnen
  Nu vast is komen te staan dat het nieuwe  systeem heeft geleid tot dramatische resultaten, is VSA van mening dat OSVO  alles in het werk zou moeten stellen te redden wat er te redden valt. Een  oplossing is dat ruilen toegestaan moet worden. Scholen hebben geen enkel  verdedigbaar belang om dat nu tegen te houden. De ontwerpers van het  lotingsysteem spraken al van een ‘niet perfecte match’ als kinderen door ruilen  hun positie kunnen verbeteren. 

Kinderen die voldoen aan de formele eisen,  maar door een speling van het lot op een school terecht zijn gekomen waar ze  liever niet heen gaan, moeten de mogelijkheid hebben dat met elkaar op te  lossen. Loten is immers geen doel, maar een middel. Wij roepen ouders op  scholen daarop aan te spreken en het desnoods aan de rechter voor te leggen.

Schoolbesturen  moeten iets doen voor schrijnende gevallen
Een ruilmogelijkheid kan de positie van velen  verbeteren zonder dat iemand er slechter van wordt. Er zijn echter ook gevallen  waarvoor ruilen niet een oplossing biedt.

Op ons forum lezen we bijvoorbeeld:

     
  • Meisje uit Badhoevedorp geplaatst op het  Damstede college (15 km fietsen, enkele reis en ook nog een pont)
  •  
  • Hockeytalent uit zuid geplaatst op  IJburgcollege (11 km fietsen, enkele reis – en hockeycarrière afzeggen)
  •  
  • Atheïst met voorkeur voor dalton of  vrijeschool, geplaatst op Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert

Dit zijn typische producten van een  geautomatiseerd systeem. En ze zullen met ruilen niet per se op te lossen zijn.  Maar dat moet wel.

De schoolbesturen moeten snel komen met een  loket voor deze schrijnende gevallen. En dan maar een hardheidsclausule  inroepen om hun eigen strikte regels opzij te schuiven voor kinderen waarom het  toch allemaal te doen was.

Betere  informatie
  Het beeld dat de schoolbesturen grote moeite  hebben om enigszins effectief samen te werken, wordt versterkt door de  chaotische communicatie. Veel scholen stuurden donderdag een mailbericht aan  geplaatste leerlingen. Maar bijvoorbeeld het Cartesius Lysceum weigert ouders  te informeren en verwijst naar de basisscholen. Die krijgen echter pas zicht in  de plaatsing van hun leerlingen als OSVO gegevens uit het eigen MEPS in het  gemeentelijk ELKK heeft weten te plaatsen…..

Als  ouders organiseren we ook transparantie met de enquête:
  http://stichtingvsaenquete.nl/amsterdamse-middelbare-scholen-plaatsings-lijst-enquete

VSA maakt de resultaten publiek zodra alle  scholen hun nieuwe leerlingen hebben geïnformeerd en alle ouders kans hebben  gehad de enquête in te vullen.

Een  grote coalitie voor nieuwe scholen
  Het lastige van de behoefte aan nieuwe scholen  is dat de wetgever dat zo goed als blokkeert. Twee jaar geleden al deed de  staatssecretaris van  OCW  op ons verzoek de toezegging de drempels te verlagen. Maar tot op heden is daar  niets van vernomen.

VSA is ervan overtuigd dat gemeente en  schoolbesturen ook streven naar goed onderwijs voor onze kinderen. Ze zijn ook  slachtoffers van een weeffout in de wet op het voortgezet onderwijs (WVO). De  WVO legt schoolbesturen een verantwoordelijk op die ze op geen enkele manier  waar kunnen maken. Dat frustreert hen. Dat frustreert de gemeente. Dat  frustreert ouders. En dat frustreert in het bijzonder goed onderwijs voor onze  kinderen.

VSA zou graag met een grote coalitie van  ouders, gemeente en schoolbesturen naar Den Haag optrekken om ruimte voor  nieuwe scholen af te dwingen. Alleen dan ook zullen initiatieven die nu worden  ingediend voor de kraamkamer nieuwe scholen ook daadwerkelijk kans van slagen  hebben.

Donaties  welkom: steun VSA 
  Zolang wij geen rechtszaken voeren, zijn de  kosten van VSA bescheiden. Maar niet nul. Zo te zien werkt de knop weer  feilloos!   Wij danken u zeer voor uw bijdrage.

Deel deze link op twitter en via de  mail
  Vraag uw volgers met kinderen in groep 8 om de kleine enquete in te  vullen: samen creëren we transparantie over de lotinguitslag.  

enquete

 

NB stuur deze update door naar uw favoriete politicus  en/of schoolbestuurder.


Content Management Powered by CuteNews