Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


De tijd is rijp voor verandering VSA update Jaargang 7, Nr. 1, 6 oktober 2015
publicatiedatum 06 Oct 2015

VSA  update Jaargang 7, Nr. 1, 6 oktober 2015

De tijd is rijp voor verandering
De dramatische  uitkomst van het grote lotingexperiment van voor de zomer krijgt misschien toch  een positief vervolg. Nu zo onomstotelijk is bewezen dat een ander  verdeelsysteem de problemen niet kan oplossen, is het tijd om opnieuw naar het  onderwijs zelf te gaan kijken: meer aanbod, meer kwaliteit, meer flexibiliteit.  De wethouder neemt in haar brief aan gemeenteraad  alvast een voorschot (al mag  dat nog wel wat concreter – woensdagavond debat in de gemeenteraad (commissie),  live te volgen hier en in de zaal).

Inmiddels  is duidelijk dat niemand blij is geworden van het lotingresultaat: docenten  niet, schoolleiders niet, ouders niet, kinderen niet. In een opmerkelijk  staaltje openheid publiceert vereniging van schoolbesturen OSVO  direct de voor haar beleid dodelijke  evaluatierapportage . Misschien is dit wel het  begin van een kleine ‘perestroika’ bij de schoolbestuurders; wij zouden het  toejuichen!
  Overigens  was het falen van de loting/matching in al zijn omvang goed zichtbaar op het  forum van VSA: in 2015 meer bijdragen dan in de vijf voorgaande jaren samen.

Inmiddels  is ook officieel vastgesteld hoeveel ellende ruilen had kunnen verhelpen: zoals  wij dat op basis van jullie antwoorden op onze kleine enquête al direct konden  melden: door ruilen hadden meer dan 600 kinderen alsnog naar hun school van 1e  keus gekund.  Dat is een onnodige mismatch  van (de instroom van) 5 complete scholen.

Het  blijft onbegrijpelijk dat de schoolbesturen ruilen hebben verboden, zeker als  bedacht wordt dat er inmiddels wel ‘ondershands’ geruild kan worden – sinds 1  oktober gelden de wachtlijsten niet meer. Ruilen binnen het systeem was  eerlijker geweest, vooral naar ouders/kinderen zonder de nodige bureaucratische  handigheid.

Staatssecretaris trekt belofte in
  Twee  jaar geleden (!) was de staatssecretaris er nog zo stellig over: in antwoord op  onze vragen beloofde hij  een snelle aanpassing van de  wet zodat er ook in Amsterdam nieuwe scholen zouden kunnen worden gesticht.  Maar toen werd het stil. In oktober 2014 mochten wij van zijn ambtenaren het  slechte nieuws al vernemen: ‘het was toch wel erg ingewikkeld’. Maar wij  dachten dat we toen heel duidelijk hadden gemaakt dat ze beter hun best moesten  doen een oplossing te vinden.

Helaas,  nu is het dan officieel: de staatssecretaris gaat er niets aan doen , ook al komen er 100duizend  kinderen bij in Amsterdam, een school stichten zonder toestemming van de andere  scholen binnen een straal van 10 km laat de wet niet toe. Dit betekent de facto  dat alleen dochterondernemingen van bestaande schoolbesturen kans hebben, mits  de andere OSVO-leden geen bezwaar maken… Of zou de kraamkamer dit cordon kunnen  doorbreken?

VSA deelt kennis met kraamkamer
  Een  prachtig initiatief van wethouder Kukenheim is deze kraamkamer voor nieuwe  scholen . VSA gaf bij monde van haar  voorzitter een kleine inleiding aan de deelnemers over de regels en barrières  voor het stichten van een nieuwe school – en  waarom dat toch echt heel erg nodig is!

Overigens  zouden we graag in contact komen met een onderwijsjurist die ons (en de  gemeente) kan helpen bij een aanvraag voor het stichten van een openbare  school. Wij denken eigenlijk dat er serieuze mogelijkheden zijn op basis van  art. 67 WVO.

VSA spreekt met wethouder
  Op 9  september sprak VSA met wethouder Kukenheim waarbij we in elk geval hebben  gezegd dat er afgelopen jaar veel te weinig gebruik is gemaakt van de kennis en  ervaring van ouders. Meer nieuwsgierigheid is geboden. Ook hebben we herhaald  dat de mismatch het werkelijke probleem is en dat loten niet meer is dan een lapmiddel.  De wethouder was zeer beslist dat ze alles in het werk wil stellen om het  onderwijsaanbod te verbeteren en de mismatch te bestrijden.

Inmiddels  sprak VSA ook uitgebreid met de politieke assistent van mw. Kukenheim teneinde  meer begrip te krijgen voor elkaars standpunten en koers. We hopen dat het  helpt! VSA gaat graag met alle politieke partijen om tafel om de gemeenteraad  te overtuigen van het belang van vergroting en flexibilisering van kwalitatief  hoogwaardig onderwijsaanbod. 7500 kinderen per jaar en hun ouders betekent  immers dat rond 22.500 Amsterdammers ieder jaar geconfronteerd worden met deze  tekortkoming in het onderwijsaanbod.

Donaties  welkom: steun VSA 
  Zolang wij geen rechtszaken voeren, zijn de  kosten van VSA bescheiden. Maar niet nul. Wij danken u zeer voor uw bijdrage.

Volg VSA op twitter 
  Samen staan we sterker: volg ons op twitter  en zegt het voort!


Content Management Powered by CuteNews