Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 7, Nr. 2, 11 januari 2016
publicatiedatum 11 Jan 2016

Gelukkig  Nieuwjaar
VSA wenst  alle ouders en kinderen een heel gelukkig Nieuwjaar. En kinderen die dit jaar  de overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs wensen we veel succes met  het maken van de keuze.
VSA zet zich  ook dit jaar weer volop in voor de belangen van de achtstegroepers en hun  ouders – U steunt ons door deze update door te sturen en ons te volgen op  twitter .

De  nieuwe nieuwe loting
  De schoolbesturen hebben besloten – tot veler  verrassing – om alle kinderen ook komend jaar weer in één grote loterij over de  scholen te verdelen. Deze nieuwe nieuwe loterij zal opnieuw matching heten.

Net als vorig jaar:

   
 • moeten kinderen zoveel mogelijk scholen  op een lijst zetten volgorde van voorkeur;
 •  
 • als je naar een bepaalde school per se  niet wil, moet je die niet op je lijst zetten;

maar anders dan vorig jaar:

   
 • worden geen kinderen random geplaatst.  Als je voorkeurslijst is uitgeput, volgt er geen aanbod. Je mag dan zelf kiezen  uit scholen die na de plaatsing van alle andere kinderen nog plek over hebben;
 •  
 • De loting gaat in één ronde: alle kinderen  gaan in één grote ‘ballenbak’. De notaris (de computer) neemt steeds  willekeurig één kind uit de ballenbak en plaatst die op de school van zijn of  haar eerste voorkeur. Is die eerste voorkeur inmiddels vol dan plaatst de  computer dit kind op de tweede voorkeur, is die inmiddels vol dan op de derde,  etc.
 •  
 • Kinderen die door het lot als laatste  overblijven in de ballenbak hebben weinig kans op een school van hun voorkeur.

Met deze methode hebben de schoolbesturen  gehoor gegeven aan een petitie met 1800 handtekeningen. Een initiatief van  ouders met steun van de wetenschappers die het systeem hebben ontwikkeld. In  een uitgebreide discussie op het gemeentehuis zijn alle ins en outs van deze  methodiek – in vergelijking met andere methodes - over tafel gegaan:

   
 • met deze methode kan niet zoals afgelopen  jaar de situatie ontstaan dat twee kinderen door onderling ruilen allebei hun  positie kunnen verbeteren;
 •  
 • het resultaat zal niet veel beter zijn  dan afgelopen jaar – 1900 kinderen niet op eerste keus, 500 niet in top 3 –  tenzij het aanbod significant toeneemt en/of de weinig populaire scholen hun  aantrekkingskracht weten te vergroten ten opzichte van de populaire.

Wat is  een acceptabele uitkomst van de loting?
  VSA vindt een uitkomst als die van afgelopen  jaar hoe dan ook onacceptabel. Veel te veel kinderen kwamen terecht op scholen  die te laag op hun voorkeurslijsten stonden. Onderwijsvrijheid is niet voor  niets een grondrecht – iedereen moet naar een school kunnen die hem of haar  past. En dit grondrecht is eens te meer in het geding daar waar de wetgever de  schoolbesturen het monopolie heeft gegeven op het stichten van nieuwe scholen.

Maar wat is een acceptabele uitkomst? VSA  trekt de grens bij een top 3. VSA is dus van mening dat een school van 4e  keus of lager geen voorkeursschool is. VSA wil graag de inzet voor dit jaar aan  u voorleggen:

Stem op onze poll 

 Groei  aanbod absolute noodzaak
In een constructieve sfeer sprak VSA afgelopen  najaar twee keer met de vereniging van schoolbesturen OSVO. Hoewel we het daar  ook hadden over verschillende mogelijkheden om door loting de mismatch te  verdelen, heeft VSA vooral gepleit voor vermindering van de aanbodproblemen.  Langs twee lijnen:

   
 • We  hebben bepleit dat scholen actief aan de slag gaan met de uitslag van de loting  van afgelopen jaar. Dit was immers een perfecte peiling van de echte wensen van  kinderen. Hiermee is het ook het juiste instrument om het aanbod beter aan te  laten sluiten op de vraag. Maar dan moet dat wel gebeuren. VSA hoopt dat de  gemeente wil helpen door bijvoorbeeld uitbreiden, klonen of splitsen van  bestaande (populaire) scholen te faciliteren en te stimuleren.
 •  
 • Het  helpt ook als de schoolbesturen nieuwe schoolinitiatieven toelaten in  overeenstemming met de beloftes in het RPO 2015-2020. Er zijn wat dit betreft  wel enige hoopgevende signalen op uitbreiding van het bestaande aanbod:
 •  
      
  • Humanistische  Mavo – de eerste nieuwe school in vele jaren die niet onder een bestaand  bestuur valt!!
  •    
  • De  nieuwe internationale school Esprit gaat van start.
  •    
  • Comenius  econasium (vorig jaar gestart) naar nieuw gebouw
  •    
  • Havo  de Hof krijgt een groter gebouw
  •    
  • Calvijn  college naar nieuw gebouw
  •    
  • Cartesius  2 start met 4 klassen
  •    
  • Damstede  startte vorig jaar een Technasium en mag flink groeien
  •    
  • Vinse  school is ook een echt nieuwe school, ondergebracht bij Zaam.
  •    
  • Leergemeenschap020  is een nieuw initiatief van VOvA scholengroep
  •  

Maar  er is tegelijk nog geen zicht of de initiatieven van de kraamkamer ook een kans  gaan krijgen. Misschien dat de kraamkamer er wel toe leidt dat de bestaande  scholen harder proberen hun capaciteit en aantrekkelijkheid te vergroten. Maar  over een mogelijk Spinoza 2 horen we dan weer weinig hoopgevende geluiden.

Het  valt te hopen dat de aanpassingen op tijd komen voor de kinderen die dit  voorjaar een school gaan kiezen. Het is immers onwaarschijnlijk dat er opnieuw  een onverwachte daling zal zijn van het aantal kinderen dat in Amsterdam naar  het voortgezet onderwijs wil – alleen tijdige uitbreiding kan de schade van de  mismatch voor kinderen verminderen.

Kinderen  met een betere CITO-toets betalen de rekening
  Afgelopen  jaar waren er ongeveer 500 kinderen die op basis van hun CITO-toets een hoger  schoolniveau konden kiezen dan op basis van hun basisschooladvies mogelijk was.  Doordat de schoolbesturen dit jaar de plaatsing gaan doen vóórdat de  CITO-uitslag er is, vissen deze kinderen achter het net. Na de plaatsing zitten  de meest aantrekkelijke scholen immers vol. Het is een van de maatregelen om te  komen tot een betere uitkomst in het nieuwe nieuwe loten.

Het was het  belangrijkste excuus dat de schoolbestuurders naar voren brachten na het  dramatisch verlopen eerste experiment met centrale loting (die zij matching  noemen) afgelopen jaar: de aanpassingen na de CITO-toets hadden de  capaciteitsplanning ontwricht. Dat zal dit jaar niet nog eens gebeuren.

Maar in  plaats van de flexibiliteit in de planning te vergroten, kiezen de  schoolbesturen ervoor de kansen te verminderen van kinderen die hun CITO-toets  onverwacht goed maken. Scholen adviseren kinderen die een hogere cito verwachten  te kiezen voor een brede scholengemeenschap waar doorstroming mogelijk is. Zo  halen ze meteen wat druk weg bij de categorale scholen.

Kinderen die  hun CITO-toets beter maken dan hun basisschooladvies zijn naar de mening van  VSA een belangrijke groep onontdekt talent. Landelijk maakt 17 procent van de  kinderen hun CITO-toets zelfs een heel schooladvies hoger dan wat de  basisschool verwachtte.  De basisschool heeft hun talent  blijkbaar onderschat. Ernstig, maar nog geen ramp, want gelukkig was daar nog  altijd de CITO-toets om dit te repareren. Een plek op een school die aansluit  bij dit advies is geen gunst maar een recht. Door deze kinderen nu ook de  toegang tot de meer aantrekkelijke categorale scholen in Amsterdam te  ontzeggen, doet het onderwijs precies het tegenovergestelde van wat we zouden  hopen: kinderen helpen hun kwaliteiten maximaal te benutten.

VSA heeft  dit probleem aangekaart bij zowel schoolbesturenvereniging OSVO als bij  wethouder Kukenheim, maar er lijkt voorlopig geen oplossing in de maak. Het  systeem gaat voor het kind.

VSA gaat  deze situatie scherp in de gaten houden en zal waar nodig actie ondernemen. We  roepen u op uw ervaringen met ons te delen opdat we onze acties zo gericht  mogelijk kunnen inzetten.

Volgende  week dus de laatste bepalende CITO toets!!
  De wonderlijke degradatie van de centrale  eindtoets tot mosterd na de maaltijd, betekent ook dat uw kind zijn of haar  beslissende toets veel eerder maakt, in het kader van het leerlingvolgsysteem.  Scholen met een leerlingvolgsysteem van CITO (de meeste) is deze toets al deze  of volgende week. Wij wensen uw kind alle succes!!

Uw  mening telt
  Het forum van VSA  is  in toenemende mate de plek waar alle discussie over het voortgezet onderwijs in  Amsterdam samenkomt. Ook schoolbestuurders en beleidsmakers volgen uw inbreng  daar op de voet.


Content Management Powered by CuteNews