Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


Nog twee weken spanning - VSA update Jaargang 7, Nr. 3, 23 maart 2016
publicatiedatum 23 Mar 2016

Nog  twee weken spanning
  De inschrijving is gesloten. Ouders en  kinderen hebben na vele bezoeken aan druk bezochte open dagen en een  zorgvuldige selectie hun voorkeurslijst ingeleverd op de school van eerste  keuze. Dit jaar minder lang wachten, op 7 april vanaf 15.30 uur kunnen de  ouders inloggen en het lotnummer en school van hun kind te zien krijgen waar  het geplaatst is. De makers van het systeem (MEPS) waar ingelogd gaat worden,  hebben beloofd rekening te houden met extra “ inlog” drukte.

Geen  soelaas voor CITO-ophogers
  De heroverwegers, kinderen die door een hogere  citoscore hun schooladvies kunnen ophogen, betalen de prijs voor de snellere  lotingsuitslag. Zij kunnen pas in de 2e helft van mei zich nog melden op  scholen die nog plek hebben. Ondanks onze oproepen, hebben scholen besloten geen  beter alternatief te bieden aan deze kinderen. Ernstig, want dit zijn kinderen  waarvan de basisschool blijkbaar het talent te laag inschatte en die nu ook  geen ideale entree maken in het voortgezet onderwijs. Amsterdam zou zuiniger  moeten zijn op haar talenten.

Er is  meer aanbod…
  VSA pleit al jaren voor het verbeteren van het  aanbod. Dit jaar is er hoop, want er zijn vijf nieuwe scholen die starten in  augustus; te weten Cartesius 2, Spinoza20first, De Nieuwe Mavo, De Denise  international school, en de Vinse school. Ook zijn er nieuwe afdelingen op  bestaande scholen zoals 2 Technasia, en een Codeerklas.

Het lijkt er op dat de kraamkamer “onze nieuwe  school”   en het bedroevende resultaat van vorig jaar de schoolbesturen een duwtje in de  goede richting hebben gegeven. Dankzij nieuwe scholen en nieuwe afdelingen zal  er hopelijk minder druk zijn op bijvoorbeeld het Spinoza en Cartesius en leidt  dat wellicht tot een beter resultaat dan vorig jaar.

… en is  dat voldoende?
  Helaas zullen ondanks het uitgebreide aanbod  ook dit jaar honderden leerlingen teleurgesteld worden. De nieuwe loting is een  tussenweg tussen het oude loten en de loting van vorig jaar. De  ruilmogelijkheden die vorig jaar tot veel ophef leidden, zullen dit jaar in elk  geval niet voorkomen. Maar het aantal teleurgestelde kinderen kan alleen worden  beperkt als er voldoende aanbod is.

Alles hangt af van de mate waarin de  schoolbesturen erin zijn geslaagd aanbod te bieden dat aansluit op de vraag.  Deze weken worden proefmatchingen gedaan waarin de schoolbesturen hun aanbod  nog kunnen bijschaven. Dat vinden zij niet eenvoudig omdat uitbreiding bij de  ene school automatisch krimp bij de ander betekent. VSA neemt deel aan de  werkgroep Loting&Matching en zet er actief op in dat het aanbod deze weken  nog zoveel mogelijk aangepast wordt aan de vraag. Het is immers nu dat scholen  precies weten hoeveel kinderen welke wensen hebben; het is nu dat ze precies  kunnen uitzoeken hoe ze hun aanbod nog aan kunnen passen om de lotingschade te  verminderen.

VSA vindt dat een plek in de top drie voor elk  kind het uitgangspunt moet zijn. Wij worden hierin gesteund door de uitslag van  onze internetpoll. We vroegen u: een school op welke voorkeurspositie vindt u  nog acceptabel voor uw kind?

Inmiddels hebben 285 mensen gestemd en vindt  80 procent een school lager dan derde keus in elk geval niet acceptabel. 9%  vindt alleen de eerste keus OK en aan de andere kant van het spectrum vindt 1%  alle scholen acceptabel.

De grafiek toont de stand van 21 maart:
 

U kunt nog stemmen op onze poll 

Transparantie
OSVO, de vereniging van VO schoolbesturen,  belooft meer transparantie en rapportages. Dat doen ze via hun eigen website:  http://www.verenigingosvo.nl/overstappovo/   Check deze daarom regelmatig.

Twee  kansen?
  Inschrijven op  twee scholen in verschillende gemeenten mag niet volgens de  afspraken tussen gemeenten. Maar de controle hierop lijkt niet waterdicht.  Bijvoorbeeld vonden we deze tekst op ons forum:

Het Vechtstede College in Weesp schrijft over  "Leerlingen uit de regio Amsterdam (Amsterdam-Zuidoost, Diemen, IJburg)

Onze aanmeldperiode loopt van maandag 7 maart  tot en met vrijdag 11 maart 2016. Wij laten u uiterlijk woensdag 16 maart om  12.00 uur weten of uw kind toegelaten wordt.

Als uw kind niet toegelaten wordt kunt u nog  meedoen aan de matchingprocedure in Amsterdam. De matchingsprocedure in  Amsterdam loopt van maandag 7 maart tot en met vrijdag 18 maart 2016."

M.a.w., kinderen die uitgeloot / niet  geplaatst worden op het Vechtstede kunnen nog een kans wagen in Amsterdam.

Meer  ruimte voor nieuwe scholen
  Intussen blijft VSA zich inzetten voor meer  nieuw onderwijsaanbod. VSA vindt dat iedere burger een school moet kunnen  stichten, precies zoals in de grondwet staat. En dat niet alleen  schoolbestuurders dit recht hebben, zoals nu de facto het geval is.

VSA ging dan ook enthousiast naar de  voorlichtingsavond die het ministerie van OCW gaf op het Hyperion over het  wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. Het ziet er werkelijk zeer  veelbelovend uit.  Alleen  vraagt VSA zich wel af waarom de staatssecretaris de stemming over zijn wet  heeft gepland na de verkiezingen volgend jaar. Wil hij zelf eigenlijk wel?

VSA heeft deze vraag ook netjes ingebracht in  haar reactie voor de zogeheten internetconsultatie .  Ons voornaamste punt:

“VSA hoopt dat het wetsvoorstel onverkort van  kracht zal worden”

Lees hier   en hier   de volledige inbreng van VSA in dit wetgevingsproces.

Veel  dank voor uw gulle giften
  VSA wil iedereen danken die onze gezamenlijke  acties het afgelopen jaar heeft gesteund. Met uw steun  blijven  we ons inzetten voor een goed onderwijsaanbod voor iedereen.

Volg  ons op twitter
  Het forum van VSA  is  de plek waar alle discussie over het voortgezet onderwijs in Amsterdam  samenkomt. Ook schoolbestuurders en beleidsmakers volgen uw inbreng daar op de  voet. En u kunt ons volgen op twitter .


Content Management Powered by CuteNews