Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 8, Nr. 5, 24 april 2017
publicatiedatum 21 May 2017

Welkom
U bent 11 jaar oud, u woont in Amsterdam en zou volgend jaar graag onderwijs volgen. U heeft zich breed georiŽnteerd en zorgvuldig 15 voorkeuren op volgorde op een lijst gezet. Precies zoals de beleidsbepalers van u verwachtten. U bent afgewezen voor:
 

 1. Het Amsterdams Lyceum
 2. St. Nicolaaslyceum - sportklas
 3. St. Nicolaaslyceum
 4. Het 4E Gymnasium
 5. Cygnus Gymnasium
 6. St. Ignatius Gymnasium
 7. Fons Vitae Lyceum
 8. Hervormd Lyceum Zuid - universalis
 9. Barlaeus Gymnasium
 10. Vossius Gymnasium
 11. Hyperion Lyceum
 12. St. Nicolaaslyceum - tweetalig onderwijs
 13. Spinoza Lyceum atheneum
 14. Cartesius 2
 15. Spinoza Lyceum gymnasium
 
Inderdaad, dat zijn ze alle 15. Uitgeloot. Dankzij uw lotnummer staat u achteraan op de reservelijsten en bent u kansloos. U mag meedoen aan een tweede lotingronde. In voorkomend geval zullen we u dan melden dat u wordt geplaatst op uw ‘nieuwe school van 1e voorkeur’.
 
Wat doet dit met een kind? Welk signaal willen onze scholen hiermee geven aan de volgende generatie? Welk belang woog zwaarder toen de schoolbestuurders dachten dat dit wel een OK resultaat zou zijn van de loting?
 
Teleurstellende uitkomst
De uitkomst van de centrale loting op 5 april was (wederom) zeer teleurstellend.  
 
Zeer leerzaam voor iedereen die nog mocht denken dat de het nieuwe loten de mismatch in het Amsterdamse voortgezet onderwijs zou kunnen oplossen, zijn de ervaringen van de slachtoffers, zoals die zich in de gemeenteraad presenteerden:
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346557/raadscommissie%20Jeugd%20en%20Cultuur%2013-04-2017 (rechts Agendapunt 17 aanklikken Ė dan start de uitzending bij de 18 ouders die inspraken, daarna OCO (die een verklaring van de belangenbehartigers van het systeem voorlas), tenslotte sprak VSA namens de ouders en hun kinderen ( te lezen onderaan deze nieuwsbrief). Daarna volgt de reactie voorzitter Oudkerk van de vereniging van schoolbesturen OSVO en onderwijswethouder Kukenheim).
 
Maar liefst 44 kinderen zonder school. 17 van hen had zelfs met een lijst van 12 of meer scholen, plaatsing op school nummer 18 van een ‘voorkeurs’ lijst komt zelfs voor. OSVO die na een tweede lotingronde kiest voor het frame ‘kinderen geplaatst op hun ‘nieuwe eerste voorkeur’.
 
Afwentelen verantwoordelijkheid
Denk nu niet dat het lotingleed is als het weer of ander toeval. Dit resultaat is de weloverwogen keuze van de schoolbesturen zelf. Zij kiezen ervoor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid af te wentelen op 11 jarige kinderen. Al jaren.
 
De wet op het voortgezet onderwijs geeft de schoolbesturen de opdracht om een passend aanbod te organiseren. Maar ze vinden dat te ingewikkeld. Met de centrale loting hebben de bestuurders de mogelijkheid het aanbod super nauwkeurig aan te passen aan de echte voorkeuren van kinderen en hun ouders. Ze hebben zelfs een proefloting waarin ze met elkaar kunnen besluiten een klasje erbij of eraf te doen. En in theorie zouden ze dat net zolang kunnen doen tot alle kinderen in hun top 3 zitten.
 
Maar dat zou wel eens kunnen betekenen dat sommige afdelingen waar geen kind naartoe wil, niet langer kunnen teren op de gedwongen winkelnering die ze met elkaar in stand houden. Het is dan veel makkelijker te doen alsof ‘een zevende voorkeur ook een voorkeur is’, het is dan veel gemakkelijker om ouders weg te zetten als kuddedieren, het is dan veel gemakkelijker om uitgelote kinderen te zien als een communicatieding.
 
Ter herinnering: met centrale loting en matching werd indertijd beoogd
 1. alle kinderen in ťťn ronde te plaatsen
 2. een beter resultaat dan met loten per school
 3. de pijn ‘eerlijker’ verdelen.
 
Dat is allemaal niet gelukt. Wel stoppen kinderen en ouders ongelooflijk veel meer tijd en energie in het bezoeken van 20 scholen en het maken van een lange lijst van ‘echte voorkeuren’. Gemeente en OSVO: u vroeg om de echte voorkeuren van kinderen, u kreeg ze. Nu: deal with it!
 
Acties en alternatieven
De ernstigst getroffenen kwamen op zaterdag 8 april bij elkaar met de VSA. Het lotgenotencontact deed goed, tegelijk bleek de machteloosheid tegen de door de schoolbesturen aangerichte schade. In vervolg hierop zijn er gesprekken met een advocaat, spreekt VSA binnenkort met de ombudsman en de kinderombudsman en wordt het bedroevende resultaat van de centrale loting 10 mei opnieuw besproken in de raad en zal over moties gestemd worden. De vergadering is openbaar en wordt live uitgezonden.
 
Concreet alternatief en dankbare hulp voor uitgelote kinderen kwam uit Velsen zuid: hulde aan het gymnasium Felisenum dat niet alleen kinderen welkom heet, maar ook meedenkt over een pendelbusje om de kinderen die Amsterdam geen les wil geven naar Velsen zuid te vervoeren. Helemaal TOP!
 
Omdat de provincie de ‘schoolbus’ uit de randgemeentes naar de scholen in zuid subsidieert, kan zij wellicht ook bijdragen aan deze pendelbus voor Amsterdamse kinderen.
 
Ongelijke kansen voor Amsterdammers
En opnieuw steekt het probleem de kop op van de extra kansen voor kinderen uit Amstelveen, Purmerend, Weesp, Zaanstad en andere plaatsen waar lokale kinderen gegarandeerd lokaal een plekje krijgen. Zij doen mee aan een loterij zonder nieten. Zij kunnen in Amsterdam een gokje wagen en als dat niet goed uitpakt, zich alsnog melden bij een niet onaardige school als het Keizer Karel College.
 
Waarom hebben Amsterdamse kinderen Ė overigens samen met kinderen uit Abcoude, Diemen en nog zo wat Ė minder kansen dan kinderen uit Amstelveen? Van waar deze ongelijkheid? Waarom mogen kinderen uit Hoofddorp gewoon een plekje innemen op het St. Ignatius gymnasium en moet onze 11-jarige hierboven het zelf maar uitzoeken?
 
Zolang scholen plek willen bieden aan alle kinderen uit de regio, nemen ze ook de plicht op zich een aanbod te maken voor al die kinderen.
 
Kennismaken met nieuwe voorzitter OSVO
VSA sprak met de heer Oudkerk, de nieuw aangetreden voorzitter van schoolbesturenvereniging OSVO. We deden hem diverse voorstellen voor een oplossing voor de meest schrijnende gevallen. Wij troffen bij hem een welwillend oor en vinden het zeer hoopgevend dat hij bij de raadsvergadering aanwezig was. Wordt vervolgd.
 
Helaas was daar ook het NRC artikel met daarin een loftrompet voor het enorme onbenutte aanbod van scholen waar kinderen zich niet aanmelden. Wat Oudkerk er niet bij vertelde, is dat sommige scholen die hij fantastisch noemt, zwakke en zeer zwakke afdelingen hebben - reden genoeg om dat niet te willen. Het rapport van de onderwijsinspectie over schoolverschillen onderstreept dat. Dit is afleidingsmanoeuvre, onterecht verdacht maken van de echte voorkeuren van kinderen.
 
Kansen na de CITO
Als scholen echt iets aan segregatie in het onderwijs willen doen, dan kunnen ze beginnen met de grote loting pas te verrichten na de Cito eindtoets. 1/3 maakt de eindtoets beter dan de juf dacht, slechts 20% van die kinderen krijgt een hoger advies en vervolgens staan zij toch gewoon met lege handen: de loting heeft immers al plaatsgevonden, de scholen zijn vol. Dit treft vooral kinderen van laagopgeleide ouders. ‘Mensen hebben vooroordelen, toetsen niet’ schrijft Aleid Truijens in haar column.
 
Welk belang weegt voor de schoolbesturen zo zwaar dat zij deze kinderen liever in de kou zetten? Welk belang dient onderwijswethouder Kukenheim van onderwijspartij D66 als ze hierover in de raadscommissie zegt: 'deze kinderen vinden hun weg wel'?
 
Wat kunt u doen?
Maak bezwaar bij de school waar uw kind is aangemeld, als uw kind geen passende school kreeg uit de loterij. Let op de termijn: deze is 6 weken dus uiterlijk 17 mei moet uw bezwaarschrift binnen zijn. Het is van groot belang dat schoolbestuurders op individueel niveau zien welke schade hun keuzes veroorzaken.
 
Bij een afwijzing van uw bezwaar, kunt u in beroep bij de rechter. Die kan de rechtvaardigheid van het systeem toetsen nu het zo nadelig uitpakt voor individuele 11 jarige kinderen. Onze gedachte hierbij: de belangenafweging die OSVO na de proefloting maakte, is onrechtmatig en niet transparant. Daarnaast is de gekozen datum van de loting nadelig voor kinderen die hun CITO eindtoets boven verwachting maken. Het belang van kinderen zou voorop moeten staan.
 
Dank dank!
We kregen spontaan enkele gulle giften, veel dank! Meer donaties zijn zeker welkom, daarmee willen we allereerst de functionaliteit van het forum verbeteren. Het forum wordt zeer druk bezocht door ouders die steun en hulp zoeken en ook beleidsbepalers en schoolbestuurders lezen mee.  
 
Uw reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom op ons forum of via email: stichtingvsa@gmail.com . Deel de nieuwsbrief ook met andere ouders, en vraag ook hen zich aan te sluiten bij VSA. Samen staan we sterk!
 
Voor het laatste nieuws kunt u ons volgen op Twitter.
 

Bijlage
Tekst uitgesproken in de commissievergadering van de gemeenteraad van Amsterdam, Elisabeth Bootsma, bestuurslid VSA, 13 april 2017 
 
 Vorig jaar was ik hier met een persoonlijk verhaal over mijn zoon Bauke. Er was toen discussie 'hoe voorkomen we dat in de toekomst kinderen net als Bauke buiten de boot vallen?' Dit jaar sta ik hier opnieuw, namens VSA en alle getroffen kinderen. U heeft de hartverscheurende verhalen van een aantal van hen zojuist gehoord. Eerste eis die VSA dringend bij Osvo en bij u op tafel legt is: creŽer plek voor deze groep kinderen. Nu. Het kan niet waar zijn dat de uitkomst  is dat we deze kinderen botweg in de kou laten staan.  
 
Veel meer ouders en kinderen hebben een flinke kater overgehouden aan de uitkomst van de scholenloterij:  - 1.130 kinderen gaan niet naar de school waar ze het liefste naartoe wilden - 340 kinderen moeten naar een school buiten hun top 3 - 44 kinderen kregen helemaal geen school - 17 van die kinderen hadden maar liefst 12 scholen of meer opgegeven Er is werkelijk geen enkele reden tot tevredenheid met zo'n resultaat.   Honderden kinderen kregen weliswaar een plek op een school die een lage voorkeur had, maar in veel gevallen verdrongen zij kinderen die daar juist het allerliefste naartoe wilden. De uitkomst van de loterij is dus voor beide kinderen teleurstellend. Eerlijk verdelen van de pijn heet dat.  
 
Het is een weeffout in een systeem dat van kinderen vraagt om met passie te kiezen voor hun echte voorkeuren en die vervolgens maar aan een deel van hen te honoreren. Het aanbod moet deze 'echte voorkeuren' volgen. Niet door tegen de trend in brede scholen stichten, maar door extra plek te creŽren daar wat dat nodig is. Laat ouders en kinderen vrij kiezen uit een reŽel aanbod. Want kwaliteit maakt een groot verschil, daar is de onderwijsinspectie glashelder over.  
 
De mismatch neemt echter toe. De echte voorkeuren van kinderen maken het verschil tussen vraag en aanbod glashelder.  Voorafgaand aan de loting onderhandelen de schoolbestuurders hoe ze het lotingsresultaat kunnen verbeteren door het aanbod aan te passen aan de vraag. Een ingewikkelde opdracht waarbij niet de belangen van kinderen centraal staan, maar de belangen van scholen om hun lege plekken zoveel mogelijk te vullen. Hoe is dat gegaan aan de onderhandelingstafel? Hebben ze gedacht aan wat ze de kinderen aandoen, waarvan ze wisten dat die helemaal uitgeloot zouden worden? De problemen zijn botweg afgewenteld op jonge kinderen. Het is geaccepteerde 'Collateral damage', ieder jaar weer. De kinderen om wiens toekomst het gaat en hun ouders zitten niet aan de onderhandelingstafel. Ook is er geen enkele ambitie uitgesproken om kinderen op een hoge voorkeur te plaatsen.  
 
Conclusie kan niet anders zijn dan dat deze mismatch niet opgelost wordt zolang we niet interveniŽren in deze opdracht aan de schoolbesturen. Er is constante druk op de schoolbesturen nodig om te doen waarvoor ze ter aarde zijn: een goede en passende school voor ieder kind en geef Osvo een helder doel.  
 
Vsa vraagt daarom: 1. Een oplossing voor de zwaarst getroffen groep - nu  2. Intervenieer in de onderhandeling over het aanbod en stel een helder doel  3. Honoreer de gevraagde echte voorkeuren van kinderen of laat hen weer strategisch kiezen  
 
Dank u. 

Content Management Powered by CuteNews