Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


Ophogers kansloos - VSA update Jaargang 8, Nr. 5, 22 mei 2017
publicatiedatum 22 May 2017

Kinderen die  hun CITO-toets beter maken dan de basisschool had verwacht. Je zou denken dat  iedereen blij zou zijn met talent dat zich plots manifesteert. Maar onze  scholen denken daar anders over.

Veel basisscholen  wringen zich in allerlei bochten om hun adviezen niet op te hogen. Waarom eigenlijk? OCO maakte een  fijne analyse – en voor wie mocht denken dat de schade wel mee zal vallen, is deze EO-docu instructief (vanaf minuut 56:22).

Mocht de  basisschool het advies toch gewoon ophogen in lijn met een goede CITO, dan  wacht in Amsterdam echter de volgende horde: het voortgezet onderwijs heeft  hier geen boodschap aan. Alle plaatsen zijn al bezet. Ook scholengemeenschappen  melden ouders doodleuk dat ze een andere plaatsing (bijvoorbeeld in een VWO  klas) kunnen vergeten: geen plek en vooral geen  zin. Lorianne van Gelder schreef er in Het  Parool een  rake column over.

Waar is toch  de ambitie @schoolbestuurders om kinderen op een hoger plan te brengen?

De strijd gaat door
  Intussen hebben de schoolbesturen zichzelf  muurvast ingegraven in hun keuze om 17 kinderen te onderwerpen aan TOTALE  UITLOTING. De ouders – en wij – laten het er echter niet  bij zitten en gaan onverdroten voort de schoolbesturen te wijzen op hun  verantwoordelijkheid. AT5 toonde iets van de schade die de bestuurders  aanrichten in dit interview met de 12-jarige Thijmen.

De verantwoordelijkheid van de schoolbesturen  is tweeledig. Ze moeten – dat zegt de wet op het voortgezet onderwijs – een  aanbod maken dat past bij de behoefte. Maar belangrijker wellicht is dat de  schoolbesturen in Amsterdam ook verantwoordelijkheid dragen voor de  grondwettelijk vastgelegde vrijheid van onderwijs. Door de belemmeringen op het  stichten van nieuwe scholen, kunnen Amsterdammers dit grondrecht niet  uitoefenen door zelf een nieuwe school te stichten. Hoeveel behoefte daar ook  aan is. Zij zijn voor dit grondrecht volledig aangewezen op zittende  schoolbesturen. Een bizarre situatie die de schoolbesturen voortdurend in een  lastig parket brengt: elke nieuwe school is immers een concurrent van hun eigen  school. Daarom houden ze de deur liever dicht.

Ouders van gedupeerde kinderen worden intussen  voortdurend opgetrommeld bij OSVO voor crisisberaad. Helaas zonder dat er ook  maar iets beweegt. Zij dienden massaal bezwaren in bij de scholen waar ze zich  als eerste aanmeldden – zoals het reglement dat voorschrijft. Die bezwaren  worden overigens even massaal afgewezen. Ouders spanden een kort geding aan,  dat dient op 26 mei a.s. VSA steunt de ouders en hun advocaat Esther  Sprenkeling van harte.

Ouders en VSA vroegen OSVO tevens om openheid van  zaken over hun afwegingen – we wachten nog op  antwoord. De geheimzinnigheid van OSVO is schadelijk voor de getroffen kinderen  en ouders en ook voor het aanzien van ons publiek bekostigde onderwijs. Gemeenteraadsleden  dienden een klein spervuur aan moties in (zie hierna). En het publieke debat  gaat maar door en gaat maar door

17  kinderen tegen segregatie
  Op de een of andere manier lijken  schoolbestuurders, de voorzitter van hun vereniging OSVO en sommige  gemeenteraadsleden ervan overtuigd dat segregatie moet worden bestreden door  een klein groepje kinderen uit groep 8.

Door hen uit te loten voor de scholen waar ze  graag naartoe gaan, zou een beslissende slag aan de segregatie worden  toegebracht. Het is niet bekend waarom bestuurders en betreffende raadsleden  precies deze kinderen als beleidsinstrument willen inzetten (en bijvoorbeeld  niet hun eigen kinderen). De loting lijkt een prettig alibi om te doen alsof  dit toeval is.

Gesteld dat het zou helpen – VSA denkt van  niet – om een paar witte kinderen naar het Reigersbos te sturen of naar het HLW,  dan nog lijkt het nogal omslachtig om een complete megaloterij in het leven te  roepen om dat voor elkaar te krijgen.

VSA denkt dat andere belangen spelen (een  aantal scholen bestaat bij de gratie van gedwongen winkelnering) en dat de  bestuurders en betreffende raadsleden segregatie inzetten als maskeermiddel  voor hun eigenlijke bedoelingen. Buitengewoon kwalijk zowel voor de kinderen  die het slachtoffer zijn van de loterij als voor de segregatiebestrijding

Dehlia Timman  schoffeert haar kiezers
  Dat Groenlinksraadslid Simion Blom met collega  Flentge voor het zevende jaar op rij blijmoedig elke vorm van nieuwsgierigheid  naar de mismatch in het Amsterdamse VO afwees, was geen verrassing. Dat de PvdA  het allemaal wel ‘eerlijker’ vond ook niet, al was het misschien wel verrassend  dat afgevaardigde Sofyan Mbarki (tevens lid van de Onderwijsraad) geen idee  bleek te hebben waar hij het over had.

Verrassend was wel het systematische Njet van  D66 woordvoerder Dehlia Timman – ze vond het zelfs niet nodig om ook maar enige  uitleg te geven. Nu is het ook niet uit te leggen om de belangen van  schoolbestuurders boven die van kinderen te stellen, maar voor een zogenaamde  onderwijspartij is het diep treurig dat ze zelfs geen poging ondernam om haar  tegenstem uit te leggen.

Het gemeenteraadsdebat was hiermee een slag in  het gezicht van al die kinderen die een dichte schooldeur troffen en hun hoop  hadden gevestigd op onze volksvertegenwoordiging. Zo bleven ze zitten met de  uitstekende inzet van raadsleden Toonk (VVD) en Boomsma (CDA) die samen twaalf  moties indienden die op één na allemaal werden verworpen.

Hoopvol is dat de enige motie die werd  aangenomen ouders de mogelijkheid geeft om aanwezig te zijn bij de  proefmatching (NB ‘onderwijspartij’ D66 stemde ook hier tegen). Raadslid  Laseur (CDA) heeft intussen opnieuw vragen gesteld over de tekorten in het  onderwijsaanbod, mede naar aanleiding van de oproep van Ellen van  Dalen in het Parool van 17 mei.

Zie hier alle raadsstukken en moties  van afgelopen 11 mei: doorscrollen naar beneden naar punt 28. (De  liveregistratie zou ook bij punt 28 moeten starten, maar doet het op t moment  van schrijven helaas niet).

Met het zicht op de verkiezingen van 2018 zal  VSA we het stemgedrag van de Amsterdamse raadsleden kritisch blijven volgen. Ook  ouders van Amsterdamse kinderen zijn kiezers.

Basisscholen  doen ook een OSVO-tje
  Dat de vrijheid van onderwijs niet in goede  handen is bij de verenigde schoolbestuurders heeft OSVO de afgelopen jaren  genoegzaam bewezen. Helaas moeten we vaststellen dat basisschoolbestuurders  geen haar beter zijn. Basisschoolbestuur AMOS is een rechtszaak begonnen tegen nieuwe  toetreder Klein Amsterdam (concurrentie !!).

Saillant detail is dat de nieuwe toetreder die  ze voet dwars willen zetten, een vrucht is van de nieuwe scholenchallenge die wethouder Kukenheim anderhalf jaar  geleden organiseerde. Gegeven dat de wethouder verantwoordelijk is voor het  aanbod aan basisonderwijs (dit is anders dan in het voortgezet onderwijs waar  de schoolbesturen verantwoordelijk zijn) – wordt deze rechtszaak een beetje  Kukenheim versus Kukenheim. We zijn benieuwd welke kant de wethouder kiest. Stichting Kennisland – die de challenge  organiseerde - is in elk geval voor vrijheid van onderwijs en ook  VSA steunt van harte de nieuwe toetreder.

Dank  dank!
  We kregen spontaan enkele gulle giften, veel  dank! Meer donaties zijn zeker welkom, daarmee willen we  allereerst de functionaliteit van het forum verbeteren (heel vaak bezocht!).  

Uw reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom op  ons forum of via email. Deel de nieuwsbrief met andere  ouders. Voor het laatste nieuws kunt u ons  volgen op Twitter.


Content Management Powered by CuteNews