Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update - Jaargang 9, Nr. 2, 29 januari 2018
publicatiedatum 29 Jan 2018
Spannende tijd!
Spannende tijden voor Amsterdamse  achtstegroepers: ze maken de laatste Cito-toets die meetelt voor het  schooladvies en de middelbare scholen organiseren de jaarlijkse open dagen. In  Amsterdam betekent dat: heel veel open dagen bezoeken. Ouders moeten goed  geïnformeerd zijn en kunnen plannen; de schoolbesturen willen niet alleen dat  alle kinderen een school kiezen waar ze naartoe willen, maar ook dat ze een  lange reservelijst (of “voorkeurslijst”) maken voor het geval de OSVO ze  uitloot.

De kans op uitloting is vooral voor kinderen  met VWO-advies aanzienlijk: in 2017 werd 25% van de kinderen met  VWO-advies uitgeloot voor de school van keuze, 6% kwam buiten de top 5 en 17  kinderen werden zelfs uitgeloot voor 12 of meer scholen. Ook op andere niveaus  wordt op een aantal scholen stevig geloot .

De centrale loting zorgt bij de ruim 7.600  achtstegroepers en hun ouders voor veel stress. Stichting Vrije  Schoolkeuze Amsterdam (VSA ) is ook dit jaar weer de stem van ouders en kinderen in de  kernprocedure. Sinds 2009 spreken wij schoolbestuurders, de wethouder en de  wetgever aan op hun verantwoordelijkheid om ieder kind een passende school te  bieden. En dat is toch iets anders dan een loterij om bestaande plekken. Ook  doen wij constructieve voorstellen om het aanbod slim te verbeteren. In  de eerste nieuwsbrief van deze jaargang kunt u onze speerpunten terug lezen.

Uitverkochte open dagen
  De kans op uitloting en de vereiste lange  reservelijst van scholen, maakt het bezoeken van open dagen tot een  uitputtingsslag. Sommige scholen leverden de onaangename verrassing dat hun open  dagen uitverkocht te verklaren. De open dagen voor de School voor Persoonlijk  Onderwijs waren in oktober al uitverkocht – is dat een vroegtijdige  voorselectie van meest gemotiveerde leerlingen? Waarom worden niet extra open  dagen georganiseerd? Het Fons Vitae geeft kinderen een timeslot voor hun bezoek en het Cartesius 2 informeert ouders vooraf – wel heel  netjes - dat ondanks dat felbegeerde ticket er wachtrijen zullen zijn en een  goed beeld van de school krijgen lastig zal zijn gezien de drukte.

VSA pleit al een tijdje voor een scholenmarkt  in november naar het voorbeeld van New York waar alle scholen zich presenteren  en met workshops over schoolkeuze, zodat kinderen en ouders zich breed  kunnen oriënteren op scholen die perspectief bieden. Afzonderlijk organiseren sommige schoolbesturen wel een  scholenmarkt met eigen scholen, maar een brede scholenmarkt, met alle mogelijke  scholen binnen je advies, dat wil OSVO niet. En misschien zijn er nog wel meer  mogelijkheden om scholen die niet in de belangstelling staan, beter te  positioneren, maar dan moet je dat als OSVO wel willen.

Des te vreemder is het dat een aantal  Amsterdamse scholen die jaarlijks overtekend zijn en stevig loten wel actief  leerlingen werven op een scholenmarkt in randgemeentes . Kom op schoolbestuurders, jullie  vragen kinderen een lijst van wel 12 scholen op te stellen, zorg dan ook dat  zij zich breed kunnen oriënteren!

Raad verbolgen over plaatsing van uitgelote kinderen
  De inkt van de nieuwe kernprocedure was nog niet droog of voorzitter  Oudkerk van het Overleg Scholen Voortgezet Onderwijs (Osvo) en wethouder  Kukenheim van onderwijs kwamen onder vuur te liggen. Het alsnog plaatsen van 11  volledig uitgelote kinderen, na tussenkomst van de rechter, werd gezien als  ‘voordringen’ en ‘klassenjustitie’. Vergeten werd dat deze groep een lange,  bittere strijd moest voeren, en vrijwel iedereen hen steunde in hun strijd voor  een plekje.

Advocaat Esther Sprenkeling schiep helderheid  over de feiten; de rechter was de enig overgebleven hoop voor deze kinderen die überhaupt geen school  kregen uit de grote scholenloterij. Het geschapen precedent is verwerkt in de  nieuwe kernprocedure: er is nu een plaatsingsgarantie bij de voorgeschreven minimale  lengte van de lijst met scholen.

Het is een illusie dat hiermee de ellende  rond de centrale loting is opgelost. Hoe om te gaan met andere kinderen die in 2016 en 2017 volledig uitgeloot werden? Ook in  2016 gingen kinderen noodgedwongen buiten de stad naar school. Als je ingeloot wordt  op één van de 12 scholen op je lijst, moet je dan tevreden zijn met school  nummer 8 of 11? De strijd voor deze kinderen gaat door.

Op 11 januari spraken de ouders van deze kinderen  de raadscommissie opnieuw toe. De gemeentelijke kinderombudsman sprak als  laatste en verklaarde dat ieder kind ‘blij’ moet kunnen zijn met de school van  plaatsing. Zij wil ‘geen wiskunde maar  maatwerk’ voor de circa 130 kinderen die buiten de top 5 komen. Zij wil met  de getroffen kinderen zelf in gesprek. De ouders en de kinderombudsman zijn  terug te zien op de website van raad , vanaf 1:28:30 uur. Wordt vervolgd.

Leegstand maakt de mismatch nog duidelijker
  Osvo kondigde een verbod op nieuwe scholen af zolang 20% van het bestaande  aanbod leeg staat. Een goed moment om te focussen op de scholen die bestaan  dankzij de centrale loting – dat zijn scholen die bestaan bij de uitloting van  kinderen op andere scholen. De onderwijsconsumentenorganisatie (OCO) van de  gemeente Amsterdam heeft een sorteerbare tabel van de resultaten van de  centrale loting in 2017 . VSA zette de leegstand versus het tekort voor u op een rij. Hieruit  volgt dat de Osvo die eis van 20% leegstand met gemak in stand kan houden door  te goochelen met aanbod. Met andere woorden: onder het mom van ‘20% leegstand’  beschermt Osvo de eigen (lege) scholen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

VWO

Capaciteit

1e keuze

2e

3e

Geplaatst

Leeg

Tekort

Totaal

3.237

2.625

2.569

2.437

2.667

668

-426

5 scholen met minst aantal geplaatste    vwo leerlingen

Marcanti college

20

0

0

0

0

20

 

Bernard Nieuwentijt

25

2

6

1

2

23

 

IJburg College 1

20

2

4

1

4

16

 

Reigersbos

50

8

4

3

9

41

 

Metis Montessori

25

7

11

15

9

16

 

5 meest gekozen VWO scholen

Amsterdams Lyceum

172

280

241

186

172

 

-108

Hyperion Lyceum

140

255

185

133

140

 

-115

4E Gymnasium

168

251

193

142

168

 

-83

Cygnus Gymnasium

150

193

142

159

150

 

-43

Ignatiusgymnasium

145

150

170

176

145

 

-5


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Havo

Capaciteit

1e keuze

2e

3e

Geplaatst

Leeg

Tekort

Totaal

3.183

2.455

2.272

2.233

2.501

682

-343

5 scholen met minst aantal geplaatste    havo leerlingen

Bernard Nieuwentijt

25

2         

6

1

2

23

 

Marcanti college

20

1

2

3

3

17

 

Spring high

60

15

6

12

16

44

 

DENISE IMYC

17

13

10

15

16

1

 

Metis Montessori

25

13

19

16

16

9

 

5 meest gekozen havo scholen

St. Nicolaaslyceum

84

229

214

203

84

 

-145

Spinoza Lyceum

58

135

202

188

58

 

-77

Montessori Lyceum

168

133

92

98

168

 

 

Fons Vitae Lyceum

116

133

160

186

116

 

-17

Chr. Sgm Buitenveldert

196

129

101

114

159

 

 

Nota bene: ook op de verschillende vmbo-niveaus zijn grote verschillen. Doordat  de vmbo-niveaus in de tabel nauwelijks te onderscheiden zijn door de overlap in  het aanbod, is het helaas niet eenvoudig om een bruikbare lijst voor  vmbo-niveaus te maken.

Centrale loting is gedwongen winkelnering
  Het is nu kraakhelder dat de centrale loting  voor Osvo domweg gebruikt wordt om met gedwongen winkelnering alle kinderen te verdelen over het bestaande  aanbod . VSA vindt het amoreel om enerzijds van kinderen te vragen om met  passie te kiezen voor hun échte voorkeuren en anderzijds geen enkele  verantwoordelijkheid te nemen voor die voorkeuren en zelfs een verbod op nieuw  aanbod af te kondigen. Met boterzachte voornemens over kansengelijkheid en  tegengaan van segregatie tracht Osvo dit te vergoelijken. Maar de rem op  uitbreiding van het gewenste aanbod houdt onaantrekkelijke scholen in stand en  daarmee de kansenongelijkheid.

Osvo bepaalt het aanbod en Osvo vraagt kinderen om een lange lijst van  scholen op te stellen. Ook dit jaar zullen honderden kinderen worden geplaatst  op een school waar ze niet voor gekozen hebben. Ergens houdt het concessies  doen aan wensen en voorkeuren in de schoolkeuze op, maar:

     
  • oriënteer  je breed en ga ook goed kijken op scholen die niet populair zijn - niet  populair is niet hetzelfde als niet goed en wie weet, vind je er precies wat  jij nodig hebt.
  •  
  • zet  geen scholen op je lijst waar je echt niet naartoe wil.
  •  
  • oriënteer  je ook op goede scholen buiten Amsterdam – bijvoorbeeld  in Weesp , Velsen-zuid en Hilversum gaan meer Amsterdammers naar school.

Bij twijfel over advies, vraag nu al om ophoging
  Het basisschooladvies is leidend voor de  schoolkeuze en wordt gebaseerd op de resultaten van de CITO toetsen van groep  6, 7 en 8. De laatste CITO toets van het leerlingvolgsysteem wordt in januari  afgenomen in groep 8. Uiterlijk 1 februari krijgt uw kind het definitieve  advies waarmee een passende school gezocht kan worden. De CITO-eindtoets wordt  in april, na de centrale loting afgenomen. De uitslag volgt eind mei. Als uw  kind beter scoort dan verwacht, dan moet de basisschool het advies  heroverwegen.

Landelijk wordt van slechts 20% van de kinderen die hun CITO beter  maken het schooladvies aangepast. Hier kunt u vinden hoe vaak het  schooladvies in 2016 is aangepast op de basisschool van uw kind. Vooral kinderen met lager opgeleide  ouders zijn de dupe .

In 2017 werden in totaal 748 adviezen  opgehoogd (tegenover 660 in 2016). Deze 748 kinderen hadden dus in eerste  instantie geen passend advies en hebben in de centrale loting meegedaan op een  niet passend niveau. Na ophoging van het advies zijn maar 172 kinderen (22%)  gewisseld van school. Veel meer kinderen willen wel wisselen naar het passende  niveau, maar de mogelijkheden zijn na 2 rondes loting en plaatsing zeer beperkt  – alle gewilde scholen zijn vol. Ook de keuze voor een brede scholengemeenschap  blijkt lang niet altijd soelaas te bieden, omdat veel van deze scholen de  brugklassen hebben ingedeeld per advies.

Ieder jaar vraagt VSA om een oplossing voor  deze grote onrechtvaardigheid in de kernprocedure, tot nu toe helaas zonder  succes. VSA adviseert daarom om áls er twijfels zijn over het advies, direct te  vragen om ophoging, zo nodig m.b.v. aanvullend onderzoek.

Gemeenteraadsverkiezingen – Kieswijzer onderwijs
  Dat onze kinderen moeten loten voor scholen  is een politieke keuze, geen noodzakelijk kwaad.

Op 21 maart zijn de  gemeenteraadsverkiezingen. VSA zal de politieke partijen die deelnemen in  Amsterdam binnenkort enkele vragen voorleggen over de overgang van groep 8 naar  de middelbare school in Amsterdam. De standpunten van de politieke partijen  maar ook het stemgedrag bij moties over de kernprocedure en het aanbod zullen  wij op onze website publiceren.

Steun ons en sluit je aan
  Door uw aanmelding ontvangt u onze nieuwsbrief en onderschrijft u de  doelstelling van VSA: verbeteren en vergroten van het aanbod van  voortgezet onderwijs van voldoende kwaliteit in Amsterdam. U bent dan  onderdeel van een belangrijke actiegroep voor de toekomst van uw kind;  samen staan we sterk! Aanmelden is gratis

Deel deze update met andere ouders
  Elk jaar worden weer nieuwe ouders en kinderen verrast door het  aanbodbeleid van de schoolbesturen. VSA zorgt nu al 8 jaar voor  continuïteit van kennis en de stem van ouders en kinderen. U kunt helpen  door deze update te verspreiden onder de ouders van groep 7 en 8 op de  basisschool van uw kind.

Volg ons op twitter
  Het forum van VSA is de plek waar alle discussie over  het voortgezet onderwijs in Amsterdam samenkomt. Ook schoolbestuurders en  beleidsmakers volgen uw inbreng daar op de voet. U kunt ons volgen op twitter , dan blijft u op de hoogte van het  laatste nieuws rond vrije schoolkeuze.


Content Management Powered by CuteNews