Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


PERSBERICHT 8 april 2022: Recordaantal kinderen uitgeloot voor de brugklas in Amsterdam
publicatiedatum 08 Apr 2022

Recordaantal kinderen uitgeloot voor de brugklas in Amsterdam


Vandaag zijn in Amsterdam 1.956 kinderen uitgeloot voor de school van aanmelding, een historisch dieptepunt. Dat is 25% van het totaal aantal kinderen in groep 8 die naar een brugklas in Amsterdam wil. 668 kinderen kregen een reserveschool aangeboden buiten hun top 3; dat is 8% van alle kinderen. 189 kinderen moeten genoegen nemen met een reserveschool die zij gerangschikt hadden op 7 of lager; dat is samen een hele brugklas van een grote scholengemeenschap. Ondanks alle aanpassingen in het beleid moeten steeds meer kinderen genoegen nemen met een school van lage voorkeur. Voor deze kinderen en hun ouders een enorme teleurstelling na een tijdrovend en intensief proces van schoolkeuze.


In de Amsterdamse kernprocedure voor de overstap van het primair naar voortgezet onderwijs, wordt van ouders en kinderen verlangd dat zij zorgvuldig een keuze maken voor de best passende school van échte voorkeur. Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) constateert dat de afgelopen jaren vooral veel energie is gegaan naar het optimaliseren van het lotingssysteem. Dit heeft de meest pijnlijke uitkomsten beperkt, zoals voorkomen van volledig uitloten van kinderen en het beperken van plaatsing op de allerlaagste reservescholen. En toch raakt het gegeven doel – 99,9% van de kinderen in de top 3 – ieder jaar verder uit zicht. Amsterdam loopt met deze resultaten van centrale loting ver uit de pas met andere grote steden als Rotterdam, Den Haag en Utrecht.


VSA wijst er al jaren op dat het probleem alleen opgelost kan worden door het aanbod beter op de vraag te laten aansluiten. In een reactie erkent voorzitter Rob Oudkerk van de gezamenlijke schoolbesturen, verenigd in OSVO, dat vraag naar en het aanbod van scholen in Amsterdam beter op elkaar afgestemd moet worden. VSA is nieuwsgierig naar de concrete plannen daartoe. Eerdere beloftes in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen daaromtrent zijn helaas nooit nagekomen.


Elisabeth Bootsma, voorzitter van VSA zegt in een reactie: “Scholen zijn aantrekkelijk omdat ze kinderen weten te boeien en de kwaliteit bieden die kinderen en hun ouders zoeken. De mismatch tussen vraag en aanbod in Amsterdam is vooral zichtbaar in de overcapaciteit van ruim 1.900 lege plekken. Eén van de speerpunten die de verantwoordelijke schoolbesturen zouden moeten onderzoeken is waaróm bepaalde scholen zoveel kinderen trekken en wat scholen die niet gewild zijn daarvan kunnen leren. VSA constateert na ruim 13 jaar betrokkenheid bij schoolkeuze dat een helder concept, constante kwaliteit en een betrouwbaar en veilig klimaat de ingrediënten zijn, die voor een grote en diverse groep aantrekkelijk is. De kwaliteit van onderwijs moet voorop staan, niet het beschermen van zwakke scholen die jaar in jaar uit geen leerlingen trekken. Van een wezenlijke verbetering in de mismatch is nog nauwelijks sprake geweest. Dat is een trieste constatering, vooral voor de duizenden kinderen die daar de afgelopen jaren de dupe van zijn geweest.”


Op zaterdag 9 april zal VSA gedupeerde ouders informeren over mogelijke vervolgstappen. Ouders kunnen zich aanmelden via onze website www.stichtingvsa.nl


Voor nadere informatie:

Elisabeth Bootsma – 06 2152 6028

Jan Smit – 06 22209303.

www.stichtingvsa.nlFiguur 1) Leerlingen op 1e voorkeurBron: Persberichten OSVO

Figuur 2) Plaatsing leerlingen in Amsterdam naar voorkeur


Bron: https://www.verenigingosvo.nl/wp-content/uploads/2020/07/Analyse-Loting-en-Matching-2020.pdf (tabel 4)

Figuur 3) Kans op top-3 per schooladvies


Content Management Powered by CuteNews